Magneettikuvaustekniikka paljastaa sepelvaltimotaudin varhaisvaiheen

Viiteen kuvaan perustuva menetelmä tuottaa tarkkaa tietoa sepelvaltimon seinän paksuudesta.

Sepelvaltimon seinän paksuuntumista voidaan ehkä tulevaisuudessa tutkia varhaisessa vaiheessa erityisen magneettikuvaustekniikan avulla. National Institute of Healthin (NIH) tutkimuksen mukaan tällä tekniikalla voidaan saada luotettava ja tarkka kuva suonista niiden pienuudesta ja jatkuvasta liikkeestä huolimatta.

Viiteen kuvaan perustuva time-resolved multi-frame -tekniikka tuotti 90-prosenttisella varmuudella käyttökelpoisen kuvan. Kuvien perusteella kyettiin erottamaan toisistaan riskiryhmään kuuluvat ja terveet verrokit. Yksittäinen (single-frame) kuva osoittautui käyttökelpoiseksi 76 %:ssa tapauksista.

Tutkimuksessa oli mukana 26 sepelvaltimotaudin riskiryhmässä olevaa potilasta sekä 12 tervettä verrokkia. Potilasryhmien painoindeksit olivat samansuuruisia. Potilaiden keskimääräinen ikä oli 48 vuotta.

Tutkimus on julkaistu Radiology-lehden verkkosivuilla.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu aiemmin www.laakarilehti.fi