Maksan toimintaa seurattava depressiolääke Valdoxan-hoidon aikana

Potilaan täytyy hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon, jos Valdoxan-hoidon aikana ilmenee maksavaurion merkkejä.

Depressiolääke Valdoxan® (agomelatiini) käyttöön liittyy riski maksahaitoista. Euroopan lääkevirasto EMA on kuitenkin arviossaan todennut, että Valdoxanin hyödyt ovat riskejä suuremmat. Uusissa ohjeissa tähdennetään maksan toiminnan seuraamista säännöllisesti hoidon aikana.

Valdoxan on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien. Sen vaikuttava aine on agomelatiini ja sen käyttöaihe on aikuisten vakavien masennustilojen hoito. Vaikka maksan toiminnan seuraamisen tärkeydestä on jo aiemmin tiedotettu, on maksahaittoja edelleen raportoitu.

Maksan toimintaa selvittävät testit, transaminaasiarvot, on tehtävä ennen hoidon aloitusta sekä 3, 6, 12 ja 24 hoitoviikon jälkeen. Sen jälkeen testit on tehtävä aina tarvittaessa, jos epäillään maksahaittoja.

Hoitoa ei saa aloittaa tai aloitettu hoito pitää keskeyttää, jos transaminaasiarvot ovat yli kolminkertaiset normaalien viitearvojen ylärajaan nähden tai kliinisesti epäillään maksavauriota.

Potilaan täytyy hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon, jos Valdoxan-hoidon aikana ilmenee maksavaurion merkkejä, kuten ihon tai silmien keltaisuutta, tummavirtsaisuutta, vaaleita ulosteita, ylävatsakipua tai erityistä väsymystä.

Lisätietoa:
EMA

Lähde:
Fimea

Kuva:
Pixmac