Masentunut yhä harvemmin eläkkeelle

Masennuksen takia myönnettävät työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet aivan viime vuosina. Osittain se johtunee hoidon paranemisesta, mutta myös masennusjakson jälkeisen työhön paluun tukemisesta.

Kaksi kolmasosaa masennuksen vuoksi eläke-etuuksia hakevista oli saanut korkeintaan yhtä Käypä hoito -suosi­tuksen mukaista masennus­lääkettä, käy ilmi Lääkärilehdessä 4/2013 julkaistusta, eläkevakuutusyhtiö Eteran tekemästä tutkimuksesta .

Onko tulos yleistettävissä?

– Koko maata koskevaa tutkittua tietoa on vuosilta 2003–2004, jolloin kattavalla väestöotoksella selvitettiin masennuksen takia eläkkeelle siirty­neiden saamaa hoitoa. Lähtökohdat ovat erilaiset, jos tutkitaan eläkettä hakevia tai jo eläkkeen saaneita ihmisiä. Eläkeyhtiöiden asiakaskunta vaihtelee, ja meidän vaikutelmamme asiakkaiden saamasta hoidosta on parempi, ­kommentoi eläkevakuutusyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs.

Kivekkään mukaan masennuksen hoidon taso vaihtelee kotikunnasta ja työterveyshuollon toimivuudesta riippuen. Työttömien hoidossa on 
usein puutteita.

Eteran tutkimuksen mukaan ­kolmannes hakijoista oli vailla psykoterapeuttista tukea.

– Kymmenisen vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa tämä oli selvästi ­huonommalla tolalla. Työterveys­huollossa kuntouttavat toimet ovat aktivoituneet, Kivekäs sanoo.

– Masennuksen takia myönnettävät työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet aivan viime vuosina. Osittain se johtunee hoidon paranemisesta, mutta myös masennusjakson jälkeisen työhön paluun tukemisesta. 
Sekä työntekijöiden että työnantajien asenteet ovat muuttuneet selvästi positiivisemmiksi.

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 4/12.