Merkitseekö ikääntyminen vääjäämättä monilääkitystä?

Suomalaisilla kotona asuvilla ikäihmisillä on käytössä keskimäärin 4–6 lääkettä, laitoksissa asuvilla 7–9.

Italialaiset geriatrit selvittivät lääkerekistereistä, miten ikääntyminen liittyy lääkkeiden käyttöön ja merkitseekö vanhenemiseen liittyvä sairauksien lisääntyminen myös vääjäämättä monilääkitystä. Mukana on tietoa vuodelta 2013 lähes 16 miljoonasta ihmisestä, joista 3,4 miljoonaa oli 65 vuotta täyttäneitä.

Alle 65-vuotiailla oli käytössä keskimäärin 1,9 lääkettä, ja lääkemäärä kasvoi aina 80–84-vuotiaiden ikäryhmään saakka, jossa se oli keskimäärin 7,4 lääkettä. Tätä vanhemmilla lääkkeiden käyttö jälleen väheni siten, että 95 vuotta täyttäneillä oli käytössä enää keskimäärin 2,8 lääkettä.

Yleisin käytetty lääkeryhmä 65 vuotta täyttäneillä olivat protonipumpun estäjät (närästykseen käytettäviä lääkkeitä, jotka estävät hapon erityksen mahalaukusta takaisin ruokatorven alaosaan), ja niitä käytti 41 %. Seuraavaksi yleisimpiä olivat trombosyyttien aggregaation estäjät (33 %), statiinit (26 %) ja beetasalpaajat (20 %). Viidennelle sijalle tuli ensimmäinen antibioottiryhmä fluorokinolonit, joita oli lunastanut 19 % tutkituista. Mielenkiintoisen paljon käytettyjä lääkeryhmiä olivat myös glukokortikoidit (14 %) ja kolmannen polven kefalosporiinit (12 %).

Naisten ja miesten käyttämien lääkkeiden määrässä ei ollut eroa 65–94-vuotiailla, mutta 95 vuotta täyttäneistä naiset käyttivät enemmän lääkkeitä kuin miehet. Miesten käyttämät lääke annokset olivat suurempia kuin naisten 94 ikävuoteen saakka, ja sen jälkeen naiset käyttivät enemmän lääkkeitä myös annosmääräisesti.

Noin 90 ikävuoden jälkeen preventiivisten lääkkeiden käyttö väheni. Sen sijaan sairauksia hoitavien lääkkeiden, kuten glukokortikoidien tai antibioottien, käyttö säilyi samalla tasolla kuin nuoremmilla.

Suomessakin on selvitetty vanhusten lääkkeiden käyttöä. Italialaiset näyttävät käyttävän enemmän lääkkeitä kuin suomalaiset ikätoverinsa. Suomalaisilla kotona asuvilla ikäihmisillä on käytössä keskimäärin 4–6 lääkettä, laitoksissa asuvilla 7–9. Protonipumpun estäjät ovat Suomessakin eniten myytyjä lääkkeitä.

Lähde:
Onder G ym. Advanced age and medication prescription: more years, less medications? A nationwide report from the Italian medicines agency. J Am Med Dir Assoc 2016;17:168–72.

Kirjoittaja:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 17/16.