Merkkiaine auttaa havaitsemaan 1-tyypin diabeteksen

Väitöskirjatyössä voitiin osoittaa, että leimatun fluorideoksiglukoosin käyttö lisääntyy jopa kaksinkertaiseksi sellaisissa hiirieläinmallin haiman saarekkeissa, joissa on insuliittia, verrattuna terveisiin saarekkeisiin,

Tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen varhaiseen havaitsemiseen on löytymässä uusi keino. Lääketieteen lisensiaatti Teemu Kalliokoski todisti väitöstutkimuksessaan, että kun potilaalle annettiin PET-kuvantamisen merkkinaineena fluorideoksiglukoosia, sen soluunotto lisääntyi merkittäväksi, jos potilalla oli haimassaan solutuhoon johtava tulehdus. Tyypin 1 diabetes on seurausta haiman tulehduksen aiheuttamasta insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisesta.

– Väitöskirjatyössäni voitiin osoittaa, että leimatun fluorideoksiglukoosin ([18F]FDG) käyttö lisääntyy jopa kaksinkertaiseksi sellaisissa hiirieläinmallin haiman saarekkeissa, joissa on insuliittia, verrattuna terveisiin saarekkeisiin, Kalliokoski kertoo.

Hiirityön tuloksen pohjalta tehtiin PET-kuvantamistutkimus aikuisille potilaille, jotka olivat juuri sairastuneet nuoruustyypin diabetekseen. Näillä potilailla haiman fluorideoksiglukoosin käyttö oli merkitsevästi lisääntynyt heti sairastumisen jälkeen vähentyen sen jälkeen niin, että kuuden kuukauden kuluttua haiman glukoosinkäyttö oli verrattavissa terveiden henkilöiden haiman fluorideoksiglukoosin käyttöön.

– Lisääntynyt fluorideoksiglukoosin kertymä haimassa saattaa osoittaa aktiivisen insuliitin. Lisätutkimuksia tarvitaan, kun halutaan selvittää lisääntyykö [18F]FDG:n kertymä haimassa esimerkiksi lapsilla ja nuorilla juuri ennen taudin puhkeamista siten, että PET kuvantamisen avulla voitaisiin ennakoida sairauden puhkeaminen, Kalliokoski sanoo.

Nuoruustyypin eli tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa tuntemattomasta syystä haiman Langerhansin saarekkeisiin kertyy runsaasti immunologisesti aktivoituneita tulehdussoluja (insuliitti) samalla, kun yhä suurempi osa insuliinia tuottavista soluista tuhoutuu. Nuoruustyypin diabeteksen syntyä säätelevät voimakkaasti perinnölliset tekijät, mutta myös toistaiseksi huonosti tunnetuilla ympäristötekijöillä on taudin synnyssä merkittävä rooli.

Lähde:
Turun yliopisto
Functional Imaging of Insulitis in Type 1 Diabetes

Kuva:
Panthermedia