Miehillä ja naisilla eri syyt päätyä psykiatriseen sairaalahoitoon

Vuonna 2012 skitsofrenia oli miehillä yleisin vuodeosastohoitoa vaativa psykiatrinen sairaus, naisilla masennus.

Psykiatrisen sairaalahoidon potilaissa on yhtä paljon miehiä ja naisia, mutta ikä- ja diagnoosiryhmissä on sukupuolieroja.

Vuonna 2012 skitsofrenia oli miehillä yleisin vuodeosastohoitoa vaativa psykiatrinen sairaus, naisilla masennus. Alkoholin sekä lääkkeiden ja päihteiden käytön takia hoitoa tarvitsevista yli 70 prosenttia oli miehiä.

Työikäisistä ja lapsipotilaista suurempi osa oli miehiä ja poikia, kun taas vanhemmissa ikäryhmissä sekä 15–25-vuotiaissa oli enemmän naisia.

THL:n tuoreen tilaston mukaan psykiatrian erikoissairaanhoidon palveluita käytti lähes 163 000 eri ihmistä, mikä on noin 4 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Potilaista avohoitopotilaita oli yli 157 000, ja heillä oli yhteensä lähes 1,8 miljoonaa käyntiä. Vuodeosastohoidon jaksoja kirjattiin noin 40 000, ja potilaita oli lähes 28 000.

Avohoito lisääntyi

Tilasto osoittaa jälleen kerran, että psykiatrinen erikoissairaanhoito on yhä avohoitopainotteisempaa.

Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 30 prosenttia vuodesta 2006 lähtien. Potilasmäärän lisäys on ollut 22 prosenttia.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa vuodeosastohoidon hoitopäivät ovat vähentyneet 29 prosenttia vuodesta 2002 lähtien.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla