Miksi nivunen on kipeä tyräleikkauksen jälkeen?

Tutkimus opettaa, että nivustyrät pitää osata leikata hyvin, ilman komplikaatioita (verenvuoto, infektiot) ja kevyempää verkkomateriaalia käyttäen.

Nivustyräleikkaus on Suomessakin tavallisimpia kirurgisia toimenpiteitä: niitä tehdään vuodessa noin 12 000. Nykyään tyräpullistuma korjataan asettamalla nivusalueelle synteettinen verkko joko avoleikkauksessa (Lichtenstein) tai tähystyskirurgian ­keinoin. Avoleikkaus tehdään lähes aina päiväkirurgisesti ja tyristä uusiutuu vain 2–5 %, koska verkkomateriaalit ovat kestäviä.

Ongelmaksi on seurannassa muodostunut lievä (10–30 %) tai jopa invalidisoiva (1–3 %) krooninen nivuskipu. Kivun syitä ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta alueen kolme hermoa (n. ilioinguinalis, n. iliohypogastrica, n. genitofemoralis) voivat joissakin tapauksissa jäädä kiinni verkkoon tai leikkausarpeen.

Suomalaiset tutkijat tekivät 932 nivustyräpotilaasta huolellisen analyysin, jossa selvitettiin monimuuttujamallilla ”verkkokivun” syitä. Nivuskipua (VAS > 3) ilmeni 11,5 %:lla potilaista vuoden päästä leikkauksesta. Syitä kivuliaisuuteen olivat tyrän uusiutuminen, leikkauskomplikaatio, paksumpi verkkomateriaali, potilaan nuori ikä ja vaikea kipu jo ennen leikkausta.

Tutkimus opettaa, että nivustyrät pitää osata leikata hyvin, ilman komplikaatioita (verenvuoto, infektiot) ja kevyempää verkkomateriaalia käyttäen. Nuorten potilaiden nivuskipua tulee hoitaa erityisen huolella ennen ja jälkeen leikkauksen. Vanhuksen vähäoireinen pieni nivustyrä on joskus parempi jättää leikkaamatta, sillä kipuoire voi olla leikkauksen jälkeen pahempi.

Potilasvahinkokeskukselle tulee vuosittain useita kymmeniä nivustyräleikkauksiin liittyviä vahinkoilmoituksia, joten kirurgien pitää kiinnittää tyräleikkauksien opettamiseen ja tekniikkaan parempaa huomiota.

Lähde:
Pierides GA ym. Factors predicting chronic pain after open mesh based inguinal hernia repair: A prospective cohort study. Int J Surg 2016;29:165–70.

Kirjoittaja:
Hannu Paajanen
gastrokirugian professori

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/16.

Lue myös:
Vanhenevan miehen oireeton nivustyrä – leikkaukseen vai ei?