Tyrän tukiverkkoleikkauksista paljon komplikaatioita

Verkon käyttö vähentää arpityrän uusiutumisen riskiä, mutta pitkäaikaisseurannassa hyöty vähenee.

Tukiverkon käyttö arpityräleikkauksessa vähentää tyrän uusiutumisen riskiä, mutta pitkäaikaisseurannassa hyöty vähenee komplikaatioiden määrän takia.

JAMA:ssa julkaistussa tutkimuksessa arpityrän avoimeen tukiverkkoleikkaukseen liittyi 12 prosentin uusiutumisriski. Tähystysleikkauksessa riski oli 10,6 prosenttia, ja ilman verkkoa riski oli 17,1 prosenttia.

Viiden vuoden seurannassa tukiverkkoleikkauksessa olleiden potilaiden komplikaatiot lisääntyivät progressiivisesti. Avoleikkauksen jälkeen komplikaatioita ilmeni 5,6 prosentilla ja tähystysleikkauksen jälkeen 3,7 prosentilla potilaista. Ilman verkkoa leikatuista potilaista 0,8 prosenttia sai komplikaatioita.

Tanskalainen rekisteritutkimus käsitti 3 242 potilasta, joille tehtiin arpityrän leikkaus vuosina 2007–2010.

Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä myös primaarisiin vatsanpeitteiden tyriin. Nivustyrässä tilanne on erilainen.

"Verkkokorjausten ongelmat tiedostetaan"

Valtaosassa tyräleikkauksista käytetään nykyään verkkoa. Suomessa tähystysleikkauksia tehdään hieman vähemmän kuin avoleikkauksia.

Jorvin sairaalan osastonylilääkärin Jaana Virosen mukaan on hyvä, että tyräverkoista puhutaan. Tuore tutkimus summaa sen, mitä pienemmistä tutkimuksista jo tiedetään.

– Kun tulee jotakin uutta, kuten tähystyksellisesti vatsaontelon puolelle laitettavat verkot, niin siitä halutaan nähdä hyvät puolet. Nyt on ehkä se aika, että tiedostetaan myös verkkokorjauksiin liittyvät ongelmat.

– Viime aikoina on hieman alettu välttää verkkojen laittamista vatsaontelon sisäpuolelle silloin, kun ei ole pakko, mutta usein se on edelleen riskeistä huolimatta paras vaihtoehto. Juuri vatsaontelon sisäisiin verkkoihin liittyvät henkeä uhkaavat ja vaikeat komplikaatiot, kuten suolitukokset tai fistelit suolesta, Vironen sanoo.

Hän huomauttaa, että kyseisessä väestöpohjaisessa ja kuvailevassa tutkimuksessa ryhmät eivät ole täysin vertailukelpoisia. Ilman verkkoa korjattuja tyriä oli vähän, ja ne olivat pieniä. Uusiutumisriski oli siksi pienempi.

Menetelmien lopputulokset eivät poikkea suuresti toisistaan. Virosen mukaan toimenpiteisiin onkin ilmeisesti osattu valita oikeanlaiset potilaat. Hän korostaa, että tärkeintä on kyetä valitsemaan kullekin potilaalle juuri hänelle turvallisin ja tehokkain tekniikka.

Vironen arvelee, että tyräleikkausten seuraava trendi on tähystykselliset toimenpiteet, joissa pysytään vatsanpeitteiden välissä. Vatsaontelon sisälle ei mennä. Näin vältetään sekä avoimen että tähystyksellisen toimenpiteen suurimmat riskit.

Kirjoittaja
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia