Milloin saamme leikkausten laatukriteerit?

Laatukriteerit laaditaan STM:ssä osana valinnanvapauslain valmistelua.

STM:ssä laaditaan leikkauksille laatukriteerit, joilla halutaan varmistaa kirurgisten toimenpiteiden ja leikkausten laatu ja potilasturvallisuus. Tavoitteena on myös lisätä yksityisten ja julkisten palveluntuot­tajien yhdenvertaista kohtelua.

Milloin leikkaustoiminnan laatukriteerit valmistuvat, johtaja Tuija Kumpulainen STM:stä?

– Ne laaditaan asetuksena. Suunnitelmana on muuttaa terveydenhuoltolakia ensi talvena tai keväällä. Lakiin tehdään asetuksenantovaltuutus. Kriteerien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018. Ohjeet teemme toki aikaisemmin – tavoitteena on vuodenvaihde.

Onko aikataulu realistinen?

– Se on realistinen, kun käymme läpi toimeksiannossa olevia yleisluonteisia asioita. Asetukseen ei kirjoiteta laadun määreitä, kuten sitä, miten paljon potilasturvallisuuteen liittyviä tapahtumia saa olla. Asetuksesta tulee yleisluonteinen, ja siinä määritellään esi­merkiksi leikkausten vaatima toimintaympäristö ja se, pitääkö sairaalassa olla päivystys.

Millaiset laatukriteerit ovat tulossa?

– Sisällöstä ei ole vielä kerrottavaa. Keskustelemme vielä nyt kriteereihin liittyvistä yleisluonteisista asioista.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

toimittaja

Kuva: Fotolia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 48/2017.