Miksi sairaalan tuottavuus on Etelä-Pohjanmaalla heikointa?

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki kritisoi vertailun metodologiaa.

Etelä-Pohjanmaan sairaaloiden tuottavuus on THL:n vertailun mukaan sairaanhoitopiirien heikoin. Mistä tämä johtuu, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki?

– On varmasti useita syitä. Olemme osittain kritisoineet metodologiaa. Olemme hyvin avohoitopainotteinen sairaala, ja benchmarkingissa arvostetaan enemmän vuodeosaston kautta tapahtuvaa ongelmanratkaisua.

– Meillä on selkeä oma ongelma, että avohoitojaksoihin ei ole liitetty riittävästi diagnooseja. Siitä seuraa, että niille 
tulee liian matala painoarvo ja tämä heikentää lukujamme. Jos 60 000 ­käynnistä ei puuttuisi diagnoosi, ­olisimme useita pykäliä korkeammalla listassa.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

– Aineistossa on myös aluetarkastelu, jossa Etelä-Pohjanmaan taso on keskimääräistä halvempi. Tämä johtuu siitä, että meillä palvelujen käyttö on vähäisempää kuin muualla. Se taas johtuu siitä, että meillä on erittäin hyvin toimiva perusterveydenhuolto. Sairaala ei ole mikään tyhjiö, vaan sopeuttaa itsensä ympäristöön.

Millaisia tulokset ovat 
aiempaan ­verrattuna?

– Olemme liukuneet huonompaan suuntaan. Kyllä tämä jonkinlainen pohja­kosketus on.

Miten tulokset otetaan 
teillä vastaan?

– Ainakin panemme kuntoon sen, mikä johtuu puutteellisesta kirjaamisesta.

– Olemme keskustelleet tuloksista sisällöllisesti, ja meillä on varmasti myös kehittämisen varaa. Jos katsoo piirimme profiilia, erityisesti konserva­tiivisten erikoisalojen sairaansijojen määrä on vedetty ehkä liiankin alas. Voi olla, että jos määrä olisi suurempi, tuottavuus­luvutkin olisivat jonkin verran parempia.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja