Terrori-iskuihin on sairaaloissa varauduttu

HUS:n varautumissuunnitelmissa on otettu huomioon eri tavoin toteutettujen iskujen ominaispiirteet.

Euroopassa on viime vuosina koettu useita terrori-iskuja. Turun perjantaisia puukotuksia tutkitaan nyt terrorismirikoksina. Mitä sairaaloissa voi tehdä etukäteen mahdollisen terrori-iskun varalta, HUS:n turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen?

– Meillä on varautumisessa lähtökohtana se, että iskuja tulee tapahtumaan. Emme ajattele jos, ajattelemme kun.

Hän kertoo, että HUS:ssa on luotu useita eri skenaarioita erilaisten iskujen varalta, kuten räjähdyksen tai yliajojen varalta.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Suunnitelmissa on monta tasoa. Sairaanhoitopiirin tasolla on luotu hälytys- ja johtamissuunnitelma terrori-iskujen varalta. Siinä on määritelty esimerkiksi vastuut. Lääkinnällisessä suunnitelmassa on otettu huomioon millaisia vammoja erilaisissa iskuissa syntyy ja mitä niiden hoitamiseksi tarvitaan.

– Erittäin tärkeää on myös tilannekuvan ylläpitäminen, että tiedetään, mitä missäkin tapahtuu ja minkä verran potilaita sairaalaan on tullut ja millä osastoilla heitä hoidetaan.

Suunnitelmaan kuuluu myös viestintä, niin sisäinen viestintä kuin tiedottaminen väestöllekin. Viranomaisviestinnänkin on kriisitilanteissa toimittava saumattomasti.

– Sairaalassa keskityttäisiin tietysti potilaiden hoitoon. Tekisimme tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa, jolla tällaisissa tilanteissa on johtovastuu.

Sairaalassa isku näkyy pitkään

Miten terrori-isku poikkeaa muista suuronnettomuuksista?

– Yksittäiset onnettomuudet ovat usein staattisempia, jotain tapahtuu kerran ja sen jälkeen uhrit hoidetaan. Terrori-iskussa on suurempi mahdollisuus, että tilanne elää ja iskuja tapahtuu useita.

Toivonen kertoo, että poliittisesti tai uskonnollisesti motivoidun iskun jälkeen vartiointia lisätään ja kulkua rajoitetaan poliisin ohjeiden mukaan.

Mitä Turun kokemuksista voi oppia muissa sairaaloissa?

– Ei ole vielä sen aika. Tilannehan kestää sairaalassa pitkään sen jälkeen, kun isku on ohi. Potilaat ovat yhä hoidossa. Kriisivaiheen jälkeen seuraa toipumisvaihe, jossa asioita aletaan purkaa.

Keskusteluihin perjantain isku silti hiipii.

– Varmaan jokainen ammattilainen peilaa tilannetta oman sairaalan oloihin: miten meillä olisi toimittu ja mitä tästä voisi oppia. Kyllä meilläkin on asiasta jo keskusteltu.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.