Miniviiltoleikkaus on hyvä vaihtoehto tähystysleikkaukselle sappikivitaudissa

Miniviiltoleikkaus on nopeampi toimenpide kuin tähystysleikkaus. Tutkimuksen mukaan sekä välittömät että pitkäaikaiset tulokset ovat molemmilla menetelmillä samanlaiset.

Miniviiltoleikkaus on hyvä vaihtoehto tähystysleikkaukselle sappikivitaudin hoidossa sekä välittömien että pitkäaikaisten tulosten perusteella.

LL Jukka Harjun väitöstutkimuksen mukaan miniviiltoleikkaus on nopeampi toimenpide kuin tähystysleikkaus. Menetelmien välillä ei ollut eroa potilaiden leikkauksen jälkeisessä hengitysfunktiossa eikä sairaalahoidon tai sairausloman pituudessa.

Tutkimuksen mukaan molempia tekniikoita voidaan käyttää myös päiväkirurgisesti sekä lihavilla sappileikkauspotilailla. Harju totesi, että päiväkirurginen toimenpide epäonnistuu lihavilla useammin kuin muilla leikkausmenetelmästä riippumatta.

Potilaat näyttivät hyötyvän ultraäänisaksien käytöstä miniviiltoleikkauksissa.

Vatsavaivat jatkuivat monella potilaalla

Tutkimuksen mukaan menetelmillä ei juuri ollut eroa leikkauksen jälkeisessä elämänlaadussa. Merkittävä havainto oli, että erilaiset lievät vatsavaivat, joiden oli ajateltu johtuneen sappikivitaudista ennen leikkausta, olivat melko tavallisia molemmissa ryhmissä vielä vuosi leikkauksen jälkeen.

Vatsavaivoja oli 36 prosentilla tähystysleikkauksen ja 20 prosentilla miniviiltoleikkauksen jälkeen. Myöhemmissä tuloksissa ryhmien välillä ei ollut eroa.

Tutkimukseen osallistui 355 potilasta. Tähystyssappileikkaus on pitkään ollut yleisin menetelmä sappikivitaudin hoidossa.

Jukka Harjun väitöskirja ”Minilaparotomy Cholecystectomy in the Treatment of Gallstone Disease” (Minilaparotomiasappileikkaus sappikivitaudin hoidossa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 28.2.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla