Mitä kieliä lääkärin pitäisi osata?

Lääkäreiden kielitaito ja kielitaitovaatimukset ovat nousseet viime aikoina julkiseen keskusteluun.

– Potilaan turvallisuudentunteen takia on tärkeää, että hän saa hoitoa äidinkielellään, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

Se tarkoittaa toisaalta ruotsinkielisten palveluiden turvaamista, toisaalta sitä, että kasvava muunkielisten potilaiden joukko saa mahdollisuuksien mukaan hoitoa omalla äidinkielellään.

– Lääkärien on hyvä osata potilaiden kieltä. Esimerkiksi Helsingissä on monia terveysasemia, joilla ei ole juuri ruotsinkielisiä potilaita, mutta esimerkiksi venäjän- ja arabiankielisiä sitäkin enemmän. On tarpeen, että näitä potilaita varten saadaan myös venäjää tai arabiaa äidinkielenään puhuvia lääkäreitä.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Kotkassa on runsaasti venäjänkielisiä lääkäreitä

Kymenlaakson keskussairaala Kotkassa on esimerkki sairaalasta, jossa kieliasiaa on jouduttu pohtimaan.

– Emme ole varsinaisesti pyrkineet rekrytoimaan venäjänkielisiä lääkäreitä, vaan heitä on palkattu lääkärivajetta paikkaamaan. Samalla olemme tietysti saaneet laajennettua lääkärikuntamme kielitaitoa, sanoo johtajaylilääkäri Ari Ronkainen.

Ronkaisella ei ole tuoreimpia prosenttilukuja saatavilla, mutta muutama vuosi sitten sairaalan lääkäreistä viidennes lääkäreistä oli saanut koulutuksensa muualla kuin Suomessa. Suurin yksittäinen ryhmä ovat äidinkieleltään venäjänkieliset.

Lääkärien tausta käy hyvin yhteen sen kanssa, että myös potilaissa venäjänkieliset ovat suurin kielivähemmistö.

– Venäjänkielisten lisäksi meillä on niin lääkäreitä kuin potilaita monelta muultakin kielialueelta, kuten kaikkialla nykyään. Jos henkilökunnan kielitaito ei riitä, käytämme tulkkeja.

Lue lisää: Sujuuko suomi?

Ruotsin kieli puhutti päivystysuudistuksesta päätettäessä

Helsingissä kielitaitokeskustelua on viritellyt kaupunginhallituksen marraskuinen päätös antaa kahdelle terveysasemalle poikkeuslupa palkata lääkäri, jolla ei ole riittävää ruotsin kielen taitoa. Poikkeuslupaa tarvitaan, sillä terveydenhuoltolain mukaan kaksikielisen kunnan virkamiesten on osattava niin suomea kuin ruotsiakin. Poikkeuslupaa pohtiessaan kaupunginhallitus totesi, että terveysasemilla on riittävästi ruotsintaitoisia lääkäreitä ruotsinkielisten potilaiden äidinkielisen hoidon turvaamiseksi.

Myös päivystysuudistuksen yhteydessä keskustelu kääntyi kieleen ja erityisesti Vaasan keskussairaalan kohtaloon. Eduskunta hyväksyi päivystysuudistuksen lopullisesti toisessa käsittelyssä tämän viikon alussa.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkäriliiton verkkosivuilla.