Mitä leikkaustoimintaa koskeva asetusmuutos tarkoittaa?

Tavoitteena on asettaa julkista ja yksityistä samalle viivalle.

STM ehdottaa lausuntokierroksella olevassa arviointimuistiossaan, että sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa myös sellaisessa yksikössä, jossa ei ole ympärivuorokautista yhteispäivystystä.

Lääkintöneuvos Timo Keistinen STM:stä, mitä tämä terveydenhuoltolakiin ­ehdotettu muutos tarkoittaa?

– Säädösesitys on osa maakunta- ja sote-lainsäädännön kokonaisuutta ja siihen liittyvää valinnanvapautta. ­Tavoitteena on asettaa julkista ja ­yksityistä leikkaustoimintaa samalle viivalle.

Miten säädösmuutos vaikuttaisi ­julkiseen terveydenhuoltoon?

– Kunnallisella sektorilla se koskee leikkaavia sairaaloita, jotka sijaitsevat alle puolen tunnin päässä pääsairaalasta, jossa on ympärivuorokautisesti päivystävä leikkaussali, teho-osasto ja laajasti eri erikoisalojen päivystystä. Tukisairaala on käytännössä keskussairaala ja usein yliopistollinen keskussairaala. Sairaaloita, joita asetus koskisi, ovat tällä hetkellä Hatanpään sairaala Tampereella ja esimerkiksi Kirurginen sairaala Helsingissä.

– Vanhoista aluesairaaloista on yli puolen tunnin matka keskussairaalaan, joten niiden toimintaan ei uudella ­säädösesityksellä ole vaikutusta.

Miten säädösmuutos vaikuttaisi ­yksityissairaaloihin?

– Esityksellä on suurin vaikutus yksityisiin leikkauksia tekeviin sairaaloihin, joita on erityisesti yliopistokaupungeissa. Käytännössä kaikki suuret yksityiset toimijat ovat laajentaneet leikkaus­valmiutta kaupungeissa, joissa on yliopistollinen sairaala. Ne pystyvät nyt myymään palveluita ostopalveluna tai palvelusetelin välityksellä sairaan­hoitopiireille.

– Näistä yksityisistä leikkaavista sairaaloista tulee voida siirtää leikkauspotilas komplikaation sattuessa alle puolessa tunnissa teho-osastolle tai hyvin varustettuun leikkaussaliin.

Mitä leikkauksia muutos koskisi?

– Säädösten luonnokset eivät ota kantaa siihen, mitä näissä sairaaloissa leikataan. Valtioneuvoston asetus erikois­sairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä ostopalveluiden osalta koskee tietysti myös yksityisiä sairaaloita. Näin ollen harvinais­leikkauksia ja pienten lukumäärien leikkauksia sairaanhoitopiirit eivät voi ostaa yksityisiltä.

– Uskoisin yksityisen sektorin olevan kiinnostunut lähinnä suurten volyymien pienen riskin leikkaustoiminnasta. Tämä tarkoittanee pääosin päiväkirurgisia leikkauksia ja muuta lyhythoitoista kirurgiaa. Komplikaatioalttiit leikkaukset ja sairaat potilaat hoidettaneen jatkossakin kunnallisissa sairaaloissa.

kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 9/2018.