Mitä leikkaustoimintaa koskeva asetusmuutos tarkoittaa?

Tavoitteena on asettaa julkista ja yksityistä samalle viivalle.

Mitä leikkaustoimintaa koskeva asetusmuutos tarkoittaa? Kuva 1 / 1

STM ehdottaa lausuntokierroksella olevassa arviointimuistiossaan, että sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa myös sellaisessa yksikössä, jossa ei ole ympärivuorokautista yhteispäivystystä.

Lääkintöneuvos Timo Keistinen STM:stä, mitä tämä terveydenhuoltolakiin ­ehdotettu muutos tarkoittaa?

– Säädösesitys on osa maakunta- ja sote-lainsäädännön kokonaisuutta ja siihen liittyvää valinnanvapautta. ­Tavoitteena on asettaa julkista ja ­yksityistä leikkaustoimintaa samalle viivalle.

Miten säädösmuutos vaikuttaisi ­julkiseen terveydenhuoltoon?

– Kunnallisella sektorilla se koskee leikkaavia sairaaloita, jotka sijaitsevat alle puolen tunnin päässä pääsairaalasta, jossa on ympärivuorokautisesti päivystävä leikkaussali, teho-osasto ja laajasti eri erikoisalojen päivystystä. Tukisairaala on käytännössä keskussairaala ja usein yliopistollinen keskussairaala. Sairaaloita, joita asetus koskisi, ovat tällä hetkellä Hatanpään sairaala Tampereella ja esimerkiksi Kirurginen sairaala Helsingissä.

– Vanhoista aluesairaaloista on yli puolen tunnin matka keskussairaalaan, joten niiden toimintaan ei uudella ­säädösesityksellä ole vaikutusta.

Miten säädösmuutos vaikuttaisi ­yksityissairaaloihin?

– Esityksellä on suurin vaikutus yksityisiin leikkauksia tekeviin sairaaloihin, joita on erityisesti yliopistokaupungeissa. Käytännössä kaikki suuret yksityiset toimijat ovat laajentaneet leikkaus­valmiutta kaupungeissa, joissa on yliopistollinen sairaala. Ne pystyvät nyt myymään palveluita ostopalveluna tai palvelusetelin välityksellä sairaan­hoitopiireille.

– Näistä yksityisistä leikkaavista sairaaloista tulee voida siirtää leikkauspotilas komplikaation sattuessa alle puolessa tunnissa teho-osastolle tai hyvin varustettuun leikkaussaliin.

Mitä leikkauksia muutos koskisi?

– Säädösten luonnokset eivät ota kantaa siihen, mitä näissä sairaaloissa leikataan. Valtioneuvoston asetus erikois­sairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä ostopalveluiden osalta koskee tietysti myös yksityisiä sairaaloita. Näin ollen harvinais­leikkauksia ja pienten lukumäärien leikkauksia sairaanhoitopiirit eivät voi ostaa yksityisiltä.

– Uskoisin yksityisen sektorin olevan kiinnostunut lähinnä suurten volyymien pienen riskin leikkaustoiminnasta. Tämä tarkoittanee pääosin päiväkirurgisia leikkauksia ja muuta lyhythoitoista kirurgiaa. Komplikaatioalttiit leikkaukset ja sairaat potilaat hoidettaneen jatkossakin kunnallisissa sairaaloissa.

kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 9/2018.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi