Mitä seuraa, jos PSA-tutkimuksia rajoitetaan?

Tutkijoiden mukaan koholla olevan PSA-lukeman ei pitäisi laukaista hoitavassa lääkärissä automaattisesti biopsianottorefleksiä, koska puolet koholla olevista arvoista normaalistuu vuoden kuluessa.

Yhdysvaltalainen ehkäisevien terveyspalvelujen työryhmä, vaikutusvaltainen US Preventive Services Task Force (USPSTF), suositteli vuonna 2008 yli 75-vuotiaiden ja vuonna 2012 kaiken ikäisten oireettomien miesten PSA-perusteisesta eturauhassyövän seulonnasta luopumista. National Health Interview Surveyn (NHIS) tutkimus osoitti, että eturauhassyövän seulonta väheni selvästi viimeisimmän suosituksen antamisen jälkeen. Siitä huolimatta seulonta jatkuu kolmasosalla yli 75-vuotiaista ja suurella osalla miehistä, joilla kuoleman riski tutkimusta seuraavien 9 vuoden aikana on suuri.

NHIS julkaisee viiden vuoden välein syöpäsairauksia koskevat seulontatietonsa. Se julkisti kuitenkin eturauhassyövän seulontaa koskevat tutkimustuloksensa vuonna 2013. Tiedot tätä tutkimusta varten poimittiin NHIS:n vuosien 2005, 2010 ja 2013 tietokannoista.

Niiden mukaan ikäryhmittäin verrattuna merkittäviä eroja ei todettu vuosina 2005 ja 2010 seulottujen miesten lukumäärissä. Sama päti vuosien 2010 ja 2013 välillä nuorimman seulontaryhmän, 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä: seulottujen osuus väheni vain 12,5 prosentista 11,2 prosenttiin. Sen sijaan 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä vähenemä oli merkittävä, 33,2 prosentista 24,8 prosenttiin. Eniten seulottujen ikäryhmässä, 60–74-vuotiaista, osuus pieneni 51,0 prosentista 43,6 prosenttiin ja sitä vanhempien ikäryhmässä 43,9 prosentista 37,1 prosenttiin. Vuonna 2013 seulottiin arviolta 1,4 miljoonaa sellaista 65-vuotiasta tai sitä vanhempaa miestä, joilla ennusteen perusteella oli suuri kuoleman riski (yli 52 %) seuraavien 9 vuoden aikana.

Tavoitteena on seulontamenetelmä, jonka avulla tunnistetaan kookkaat tai korkean maligniteettiasteen tuumorit. Tutkijoiden mukaan koholla olevan PSA-lukeman ei pitäisi laukaista hoitavassa lääkärissä automaattisesti biopsianottorefleksiä, koska puolet koholla olevista arvoista normaalistuu vuoden kuluessa. Suuren riskin karsinooman olemassaolon todennäköisyys pitäisi kyetä arvioimaan validoitujen riskilaskurien ja uusien biomarkkerien avulla.

USPSTF:n suosittelemalla eturauhassyövän seulonnan vähentämisellä on useita potentiaalisia vaikutuksia. Sen seurauksena prostatabiopsiat vähenevät ja aiempaa harvemmalla miehellä diagnosoidaan eturauhassyöpä. Jos yli 70-vuotiaiden testauksesta luovuttaisiin, ylidiagnosoitujen prostatakarsinoomien määrä pienenisi arviolta kahdella kolmasosalla, mutta eturauhassyöpäkuolleisuus kasvaisi 5–8 prosenttia. Jos seulonnasta luovuttaisiin kokonaan, kuolleisuus suurenisi laskelmien mukaan 13–20 prosenttia. Laskelmista puuttuu merkittävä vanhusten ja riskipotilaiden joukko, jolla seulontaa suosituksista huolimatta jatketaan. Tutkimusten mukaan 80 prosenttia heistä pyrkii aktiiviseen hoitoon, jos eturauhassyöpä todetaan.

Lue myös:
Erektiokyky eturauhasbiopsian jälkeen
Seulonta vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta – epätietoisuus lisääntyy
Kaksi tarinaa eturauhassyövästä

Lähde:
Drazer MW, Huo D, Eggener SE. National prostate cancer screening rates after the 2012 US Preventive Services Task Force recommedation discouraging prostate-specific antigen-based screening. J Clin Oncol 2015;33:2416–23. http://jco.ascopubs.org/cgi/doi/10.1200/JCO.2015.61.6532

Kirjoittanut:
Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/15.