Mitä useampia poikalapsi sitä korkeampi CRP:n taso 90-vuotiaana

Synnytettyjen tyttölasten määrä ei ollut yhteydessä tulehdustasoon.

Vanhenemiseen liittyy yleinen tulehdustekijöiden tason nousu. Tämä matala-asteinen tulehdus on yhdistetty moniin vanhenemiseen liittyviin tauteihin ja rappeuttaviin muutoksiin, kuten valtimonkovettumatautiin, dementiaan, hauraus-raihnausoireyhtymään ja jopa jäljellä olevaan elinikään.

Tampereen yliopiston tutkimuksessa on nyt osoitettu, että synnytettyjen poikalasten määrä on yhteydessä yhden tulehdustekijän, C-reaktiivisen proteiinin eli CRP:n pitoisuuteen 90-vuotiailla naisilla.

Tervaskannot 90+ -aineistolla tehty tutkimus osoittaa, että mitä useampia poikalapsia naiset olivat synnyttäneet, sitä korkeampi oli CRP:n taso. Tämä yhteys oli riippuvainen naisen perimästä, eli toiset ovat perimänsä vuoksi alttiimpia CRP:n nousulle. Synnytettyjen tyttölasten määrä ei ollut yhteydessä tulehdustasoon.

Poikalasten määrä myös yhteydessä äidin lyhentyneeseen elinikään

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että vain synnytettyjen poikalasten määrä on yhteydessä äidin lyhentyneeseen elinikään, eikä tyttölapsilla ole tällaista vaikutusta. On spekuloitu, että ilmiön taustalla olisi poikasikiön vaativampi raskausaika tai tyttö- ja poikalasten erilainen vaikutus perheeseen.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa on osoitettu yhteys poikalasten määrän ja vanhuuteen liittyvän matala-asteisen tulehduksen välillä jopa 70 vuotta raskauksien jälkeen. Tämä viittaa siihen, että poikalasten määrän vaikutus elinikään ei rajoitu vain raskausajan tekijöihin tai sosiaalisiin syihin, vaan taustalla on pitkään vaikuttavia biologisia tekijöitä.

Tutkijoiden mukaan mahdollinen selitys ilmiön taustalla ovat sikiöstä äitiin siirtyneet ja jääneet solut, jotka äidin immuunijärjestelmä tunnistaa vieraiksi ja yrittää poistaa elimistöstä.

Lue lisää: CRP - mitä se kertoo?

Tutkimustulokset on julkaistu 27.2.2015 Scientific Reports - lehdessä.

Lähde:
Tampereen yliopisto

Kuva:
Panthermedia