Näytöt influenssalääkkeiden tehosta riittämättömiä

Tuoreen katsauksen tekijät suosittavat, että oseltamiviirin ja tsanamiviirin käyttöä influenssan ehkäisemisessä olisi harkittava uudelleen ja päätöksenteossa olisi otettava huomioon vähäiset hyödyt ja lisääntyneet haittojen riskit.

Tamiflu lyhentää influenssan oireita 7:stä 6,3 päivään, mutta ei ole kattavaa näyttöä siitä, että se vähentäisi sairaalaan joutumista tai influenssan aiheuttamia komplikaatioita. Tulos perustuu päivitettyyn Cochrane-katsaukseen, joka julkaistiin juuri.

Näyttö hoitotutkimuksista vahvistaa, että Tamiflun käyttö lisäsi pahoinvoinnin ja oksentamisen riskiä.

Kun Tamiflun käyttöä selvitettiin influenssan ehkäisytutkimuksissa, huomattiin munuaisoireiden, päänsäryn ja psyykkisten oireiden riskin liittyvän lääkkeen käyttöön.

Tutkimusnäytön perusteella katsotaan, että Tamiflu esti joskus vasta-aineiden kehittymistä influenssaan.

Cochrane-katsaus toteaa myös, että Tamiflun käyttöä on suositeltu riittämättömin syin estämään influenssan leviäminen henkilöltä toiselle.

Katsaus suosittaakin, että oseltamiviirin ja tsanamiviirin käyttöä influenssan ehkäisemisessä olisi harkittava uudelleen ja päätöksenteossa olisi otettava huomioon vähäiset hyödyt ja lisääntyneet haittojen riskit.

Kaikki tutkimustulokset eivät olleet käytössä aiemmin

Aikaisemmin uskottiin, että Tamiflu vähentää influenssapotilaiden joutumista sairaalaan ja influenssan komplikaatioita pandemian aikana. Tamiflun maailmanlaajuinen käyttö lisääntyi rajusti, kun H1N1-virus levisi vuonna 2009.

Yhdysvallat käytti yli 1,3 miljardia dollaria viruslääkkeiden varaston ostamiseen, ja Iso-Britannia osti kyseisiä lääkkeitä melkein 424 miljoonalla punnalla.

Viranomaiset kertoivat, että vuonna 2005 alkaneen lintuinfluenssakohun aikaan Suomeen hankittiin varastoon 1,3 miljoonaa kuuria oseltamiviiria. H1N1-pandemian aikaan Suomeen ostettiin noin 400 000 kuuria oseltamiviiria Huoltovarmuuskeskuksen mukaan.

Uusittu Cochrane-katsaus perustuu 20:een Tamifluta (oseltamiviiri) ja 26:een Relenzaa (tsanamiviiri) koskevaan tutkimusraporttiin.

Cochrane-tutkijat eivät saaneet käyttöönsä kaikkia tutkimustuloksia vuonna 2009, jotta he olisivat voineet selvittää Tamiflun turvallisuutta ja tehokkuutta. Cochrane-katsauksen tekijät pääsivät nyt laajempiin alkuperäistutkimuksiin pitkäjänteisen työn tuloksena. Päivitetty Cochrane-katsaus sisältää yli 24 000 tutkimuksiin osallistunutta ihmistä.

BMJ ja Cochrane-katsauksen tekijät kysyvät terveyspoliittisilta päättäjiltä eri puolilta maailmaa, tekisivätkö he nyt samanlaisia päätöksiä varastoida Tamifluta.

– Alun perin neuraminidaasin estäjien ajateltiin vähentävän sairaalan joutumista ja influenssan vakavia oireita. Päivitetty katsaus kuitenkin osoitti, että Tamiflu ei vaikuta tällä tavoin. Tamiflusta aiheutuu haittoja, joita ei ole julkaistu alkuperäislähteissä. Päivitetty katsaus osoittaa, mikä merkitys on läpinäkyvillä ja saatavilla olevilla tutkimustiedoilla, toteaa Cochrane-katsauksen päätoimittaja David Tovey.

BMJ:n päätoimittajan Fiona Godleen mukaan katsaus on tulos monien vuosien taistelusta, jonka tavoitteena oli pääsy aiemmin julkaisemattomaan ja salattuun tutkimustietoon.

– Katsaus painottaa, että lääkkeiden maailmanlaajuiset osto- ja käyttöpäätökset täytyy tehdä tulevaisuudessa perustuen täydelliseen tutkimustietoon, sekä julkaistuun että julkaisemattomaan, Godlee tähdentää.

Ulla Toikkanen
toimittja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.