Näytteenotto kotona tehostaa kohdunkaulan syövän seulontaa

Tutkija päätyy suosittelemaan näytteenottoa kotona niille, jotka eivät ole osallistuneet joukkotarkastukseen kahden kirjallisen kutsun jälkeen.

Tutkija, lääketieteen lisensiaatti Anni Virtanen Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisteristä selvitti väitöstutkimuksessaan, miten kohdunkaulan syövän seulontaohjelmassa voitaisiin käyttää kotinäytteenottoa.

Nykyisin seulontaohjelmaan osallistuu alle 70 prosenttia kutsutuista. Virtasen väitöstutkimuksen mukaan osallistumisluku voitaisiin nostaa yli 80 prosenttiin, jos kutsutuille tarjottaisiin ennalta annettu näytteenottoaika, suositusten mukainen uusintakutsu ja tarvittaessa vielä mahdollisuutta ottaa itse seulontanäyte kotona.

Virtanen vertasi toisen kirjallisen uusintakutsun ja näytteenoton tehoa toisiinsa. Kävi ilmi, että kotinäytteenottoon osallistui hieman enemmän naisia kuin joukkotarkastuksen uusintakutsuun. Virtasen mukaan osallistujamäärien ero jäi kuitenkin niin pieneksi, ettei se kata kotinäytteenoton korkeampia kustannuksia.

Virtanen päätyykin suosittelemaan näytteenottoa kotona vasta kolmanneksi kutsuksi niille, jotka eivät ole osallistuneet joukkotarkastukseen kahden kirjallisen kutsun jälkeen. Tällöin 21 prosenttia näytteenottovälineen saaneista osallistui seulontaan.

Väitöstutkimuksessa selvisi, että kotinäytteenottoon osallistuneilla naisilla oli toimenpiteestä pääasiassa hyviä kokemuksia. Osallistujista yli 90 prosenttia piti näytteenottoa helppona ja yli 80 prosenttia myös luotettavana. Näytteenoton kotona koki epämukavaksi ainoastaan seitsemän prosenttia osallistujista.

Keitä kutsutaan?

Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaan kutsutaan 30–60-vuotiaat naiset, joissain kunnissa myös 25- ja/tai 65-vuotiaat. Joukkotarkastukseen osallistuu kaikista kohdunkaulansyövän seulontakutsun saaneista noin 70 prosenttia, mutta 25–35-vuotiaista kuitenkin vain 50–60 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan kokonaisosallistuvuus nousi pelkällä uusintakutsulla 6-14 prosenttia ja uusintakutsun ja kotinäytteen yhdistelmällä 12–23 prosenttia. Samalla seulonnassa todettujen kohdunkaulan syövän esiasteiden määrä lisääntyi 25–33 prosenttia.

Lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että ne naiset, joilla oli matalampi koulutustaso, jotka olivat naimattomia ja joiden äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi, osallistuivat harvemmin seulontoihin.

Lähde:
Suomen Syöpäyhdistys ry

Kuva:
Panthermedia