Neljä uutta ainetta määritellään huumausaineiksi

Neljä uutta ainetta lisätään Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä. Euroopassa ne ovat aiheuttaneet jo 15 myrkytystä ja ainakin yhden kuolemantapauksen.

Neljä uutta ainetta lisätään Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon, kerrotaan STM:n tiedotteessa. Kyseiset aineet ovat kemialliselta rakenteeltaan hyvin lähellä toisiaan. Päihdekäytössä niillä on hellusinogeenisiä ja piristäviä vaikutuksia.

Huumausaineiksi määritellään 2-(4-kloro-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25C-NBOMe), 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25INBOMe), 2-(4-bromo-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25B-NBOMe) ja 2-(2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25H-NBOMe).

Aineet ovat Euroopassa aiheuttaneet jo 15 myrkytystä ja ainakin yhden kuolemantapauksen. Suomessa 25I-NBOMe -ainetta on takavarikoitu enemmän ja useammin kuin muualla Euroopassa.

Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen huumausainelain muutoksen myötä uudet terveydelle vaaralliset aineet voidaan määritellä huumausaineiksi kansallisesti. Aikaisemmin päätökset tehtiin pelkästään YK:n tai EU:n tasolla. Aineiden käytön kieltämisen tavoitteena on hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Lisää aiheesta: Huumausainepolitiikka

Kuva: Panthermedia