Nikotiinilaastarin pitkäaikainen käyttö ei tuonut lisähyötyä

Nikotiinilaastareiden pitkäaikainen käyttö ei tutkimuksen mukaan ollut haitallista, mutta siitä ei myöskään ollut hyötyä tupakoinnin lopettamisessa verrattuna lyhyempään käyttöaikaan.

Nikotiinilaastareiden pitkäaikainen käyttö ei tutkimuksen mukaan ollut haitallista, mutta siitä ei myöskään ollut hyötyä tupakoinnin lopettamisessa verrattuna lyhyempään käyttöaikaan.

Jama Internal Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, mitä eroa tupakoinnin lopettamisessa on sillä, käytetäänkö nikotiinilaastareita 8 viikon, 24 viikon vai 52 viikon ajan. Tutkimukseen osallistui 525 tupakoijaa. Kaikki saivat 12 kertaa ohjausta tupakoinnin lopettamiseen. Heidät satunnaistettiin ryhmiin, jotka käyttivät nikotiinilaastareita eripituisen ajan.

Tutkimuksen mukaan 24 viikon kohdalla näkyi, että 8 viikon ryhmässä tulokset olivat huonommat. Heistä 21,7 prosenttia oli pysynyt erossa tupakasta. Kahdessa muussa ryhmässä tupakatta oli ollut 27,2 prosenttia tutkituista.

Iso osa tutkituista ei ollut pysynyt polttamatta. Heistä pitempiaikaiseen nikotiinikorvaushoitoon määrätyt olivat pysyneet pitempään ilman tupakkaa ennen retkahdusta ja polttaneet vähemmän kuin kahdeksan viikkoa nikotiinilaastaria käyttäneet.

Vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta erot olivat tasoittuneet. Pisimmän käytön ryhmään määrätyt eivät olleet pysyneet paremmin erossa tupakasta kuin kahden muun ryhmän jäsenet. Myöskään 24 viikon ja 8 viikon ryhmien välillä ei havaittu merkitseviä eroja.

Nikotiinikorvaushoidon kestolla ei ollut myöskään vaikutusta haittavaikutuksiin. Kaikkien ryhmien jäsenet sitoutuivat ohjaukseen yhtä hyvin. Ryhmässä, joka sai nikotiinikorvaushoitoa 52 viikon ajan, oli eniten vaikeuksia sitoutua hoitoon.

Tutkijat summaavat, että pitkä nikotiinikorvaushoito vaikuttaa olevan turvallista. Hyötyjä nikotiinilaastarin käytöstä yli 24 viikon ajan ei sen sijaan tässä tutkimuksessa havaittu.

Lähde:
Jama Internal Medicine. Long-term Nicotine Replacement Therapy

Teksti:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.