Nivustyrän tähystysleikkaus avoleikkausta riskialttiimpi

Komplikaatioista huolimatta tähystysleikkaus osoittautui kokonaiskustannuksiltaan avointa verkkoleikkausta edullisemmaksi työssäkäyvillä potilailla.

Uusiutuneen nivustyrän tähystysleikkauksessa olleilla potilailla on vähemmän leikkauksenjälkeistä kipua kuin avoleikatuilla. Lisäksi tähystysleikkaus lisää merkittävästi kivuliaista nivustyristä kärsivien potilaiden elämänlaatua ja on työssäkäyvien potilaiden kohdalla kokonaiskustannuksiltaan avoleikkausta halvempi, toteaa Sanna Kouhia väitöstutkimuksessaan.

Huoli tähystysleikkauksiin liittyvistä vaikeammista komplikaatioista osoittautui Potilasvakuutuskeskuksen rekisteriaineiston perusteella aiheelliseksi. Sekä tähystysleikkausten että avoimien ilman verkkoa tehtyjen leikkausten jälkeen komplikaatioita oli merkittävästi enemmän, ja ne olivat luonteeltaan vaikeampia kuin avoimen verkkokorjauksen jälkeen.

– Tähystysleikkauksissa suolivauriotyyppiset komplikaatiot ja isot vuoto-ongelmat ovat tavallisempia kuin avoleikkauksissa, kertoo Kouhia.

Hän toteaa, että suolivaurioiden ja syvien infektioiden ja vuotojen prosentit eivät ole isoja.

– Merkittävä määrä potilaita kuitenkin kärsii näistä ongelmista, tehdäänhän maailmanlaajuisesti 20 miljoonaa nivustyräleikkausta vuodessa.

Kouhia arvioi väitöksessään myös magneettitutkimuksen soveltuvuutta nivustyräleikkausta edeltävän voimakkaan kivun alkuperän selvittämisessä ja tähystysleikkauksen tuloksen ennustamisessa. Magneettitutkimuksella ei pystytty erottamaan leikkausta edeltävän kivun alkuperää eikä ennustamaan leikkauksen tulosta.

Tähystysleikkaus parantaa elämänlaatua

Uusiutuneen nivustyrän vuoksi tähystysleikatuilla potilailla on merkittävästi vähemmän kipua kuin avoleikatuilla sekä lyhyellä että pitkällä seurantavälillä aina 10 vuoteen saakka leikkauksesta.

Tähystysleikkaus parantaa merkittävästi potilaiden elämänlaatua, mutta intensiivinen leikkausta edeltävä kipu saattaa ennakoida pitkittyvää kipua leikkauksen jälkeen.

Komplikaatioista huolimatta tähystysleikkaus osoittautui kokonaiskustannuksiltaan avointa verkkokorjausta edullisemmaksi työssäkäyvillä potilailla.

– Tähystysleikkausta suositaan erityisesti silloin, kun potilaat ovat nuoria ja kun heidän pitää päästä nopeasti takaisin työelämään.

Tähystysleikkausten kustannukset ovat selvästi korkeammat kuin avoleikkausten. Lisäksi tähystysleikkausten oppimiskäyrän on osoitettu olevan selvästi pitempi kuin avoimen verkkokorjauksen.

– Avoin verkkokorjaus on yksi niistä ensimmäisistä toimenpiteistä, joita kirurgiaan erikoistuvalle ryhdytään opettamaan. Avoleikkauksen oppimiskäyrä on lyhyt: 20 toistoa. Tähystysleikkaukset puolestaan vaativat kokeneen kirurgin. Lääkärillä on hyvä taito tehdä tähystysleikkauksia 100–300 toiston jälkeen.

Suomessa tehdään nivustyräleikkauksia vuodessa noin 10 000, joista yli 80 prosenttia tehdään avoleikkauksina käyttäen keinoaineverkkoa. Nivustyrän tähystysleikkauksia on Suomessa tehty 1990-luvulta lähtien, ja viimeisten 15 vuoden aikana niiden määrä on kasvanut tasaisesti vajaasta 9 prosentista noin 15 prosenttiin nivustyräleikkausten kokonaismäärästä.

LL Sanna Kouhian väitöskirja Complication and cost analysis of inguinal hernia surgery (Nivustyräkirurgian komplikaatiot ja kustannukset) tarkastetaan 3.9.2016 Itä-Suomen yliopistossa.

Kirjoittaja
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Fotolia