Nukkumaanmenoajat vaikuttavat lapsen oppimiskykyyn

Säännöllisen unirytmin puuttuminen voi heikentää lapsen oppimiskykyä, käy ilmi Britanniassa tehdystä tutkimuksesta.

Myöhäiset nukkumaanmenoajat ja iltarutiinien puuttuminen näyttävät vaikuttavan lasten henkiseen suorituskykyyn, kertoo Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä julkaistu tutkimus, johon osallistui yli 11 000 brittiläistä lasta. Lapset, joilla ei ollut säännöllistä nukkumaanmenoaikaa tai jotka menivät nukkumaan kello 21:n jälkeen, suoriutuivat muita heikommin luku- ja laskutehtävistä.

Tutkijat keräsivät tiedot lasten nukkuma-ajoista lasten ollessa kolme-, viisi- ja seitsenvuotiaita ja selvittivät, onko nukkuma-ajoilla yhteyttä lasten oppimistuloksiin.

Epäsäännölliset nukkumaanmenoajat olivat yleisimpiä lasten ollessa kolmevuotiaita, jolloin noin viidennes meni nukkumaan vaihtelevina aikoina. Seitsenvuotiaina yli puolet lapsista meni nukkumaan säännöllisesti kello 19.30–20.30 välisenä aikana.

Lue lisää: Mikä on kuumeen raja?

Ne lapset, joilla ei missään ikävaiheessa ollut säännöllisiä nukkumaanmenoaikoja, menestyivät ikätovereitaan huonommin testeissä, joissa tutkittiin lukutaitoa, matemaattisia kykyjä ja ulottuvuuksien hahmottamista. Epäsäännöllisen nukkumisen vaikutus näkyi selvemmin tytöillä kuin pojilla ja näytti lisääntyvän iän myötä.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan unen puute voi häiritä kehon rytmiä ja vaikuttaa siihen, kuinka aivot kykenevät vastaanottamaan uutta informaatiota.

Rutiinit lapselle tärkeitä

Tutkimusta johtanut professori Amanda Sacker Lontoon University Collegesta totesi Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle, että lapsen epäsäännölliset nukkumaanmenoajat voivat heijastaa myös perheen kaoottisia oloja ja ne – pikemmin kuin nukkumaanmenoajat – saattaisivat vaikuttaa lasten oppimiskykyyn.

– Yritimme ottaa nämä tekijät huomioon, Sacker toteaa.

Lapsilla, jotka menivät nukkumaan myöhään tai epäsäännöllisinä aikoina, oli sosiaalisesti heikompi tausta. Heille oli todennäköisesti luettu joka ilta vähemmän kuin muille. He myös katsoivat enemmän televisiota, joka usein sijaitsi heidän omassa huoneessaan.

Kun nämä tekijät oli vakioitu, yhteys epäsäännöllisten nukkumaanmenoaikojen ja heikomman oppimiskyvyn välillä säilyi.

– Tutkimuksen viesti on, että rutiinit näyttävät olevan lapsille todella tärkeitä. Hyvien nukkumaanmenorutiinien vakiinnuttaminen pienestä pitäen on luultavasti parasta, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä, Sacker sanoo.

Hänen mukaansa tutkimus ei antanut näyttöä siitä, että lasten nukuttaminen paljon ennen puoli kahdeksaa parantaisi heidän oppimiskykyään.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue lisää:
Riittävä unensaanti suojaa sydäntä

Yövalvominen voi aiheuttaa painonnousua
Unen puute lisää ahdistuneisuutta
Energiajuoma häiritsee unirytmiä