Nuorena juotu humala on haitallista aivoille

Runsas alkoholin käyttö on erityisen haitallista kehittyville aivoille, vaikka haitat eivät näy heti arkielämässä, todetaan tutkimuksessa.

Alkoholin runsas pitkäaikaiskäyttö nuoruudessa muuttaa aivojen ärtyvyyttä ja yhteyksiä, kertoo Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus. Nuoret ja alkoholi -hankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten alkoholin käyttö nuoruusiässä vaikuttaa aivokuoren sähköiseen toimintaan. Havainnot todettiin nuorilla, jotka käyttivät alkoholia normaalilla tavalla eivätkä olleet varsinaisesti päihdehäiriöisiä.

Tutkimuksessa selvisi, että nuorten alkoholinkäytön haitat voivat olla luultua haitallisempia kehittyville aivoille, vaikka haitallisuus ei ilmene heti arkielämässä. Löydöt haastavat pohtimaan, pitäisikö päihdehäiriöiden diagnostisia kriteerejä ja hoitoon ohjausta tiukentaa.

10 vuoden seurantatutkimus

Kymmenen vuoden seurantatutkimukseen osallistui 27 nuorta aikuista, jotka olivat käyttäneet alkoholia runsaasti nuoruusiästä aikuisuuteen, ja 25 raitista tutkittavaa. Osallistujat olivat iältään tutkimuksen alkaessa 13–18-vuotiaita.

Seurantajakson jälkeen nuorten aivojen toimintaa tutkittiin transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (TMS), johon yhdistettiin aivosähkötoiminnan (EEG) mittaus. TMS:n avulla voidaan tutkia kivuttomasti eri aivokuoren osien reaktioherkkyyttä eli sähköistä vastetta stimulaatioon, eri aivoaivoalueiden toiminnallisia yhteyksiä ja kemiallisista hermoviestintää eli välittäjäaineiden toimintaa.

TMS-pulssi vaikuttaa voimakkaammin alkoholin käyttäjiin. Tämä havaittiin alkoholin käyttäjillä suurempana sähköisenä kokonaisaktiivisuutena aivokuorella ja suurempana GABA-hermovälittäjäainejärjestelmään liittyvänä aktiivisuutena. Jo aiempien tutkimusten perusteella pitkäaikainen alkoholismitasoinen alkoholin käyttö muuttaa GABA-välittäjäainejärjestelmän toimintaa. GABA on tärkein aivojen ja keskushermoston toimintaa jarruttava aine, joka liittyy muun muassa ahdistuneisuuden ja masennuksen syntyyn.

Alkoholin pitkäaikaiskäytön vaikutuksia nuorilla ei ole aiemmin tutkittu samalla tavalla. Tulokset julkaistiin Addiction Biology -lehdessä.

Lue myös Lääkärilehden tiedeartikkeli aiheesta: Vaikuttaako alkoholi nuorten aivojen kehitykseen?

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla