Nuorten masennus toistuu useammin kuin aikuisten

Toistuvaan masennukseen vaikuttavat monet asiat, kuten psykiatriseen hoitoon sopeutuminen ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen.

Toistuvan masennuksen vuoksi sairauspäivärahaa saaneiden nuorten määrä kasvoi 172 prosenttia vuosina 2004–2012, keskimäärin 13 prosenttia vuosittain, kertovat Kelan tilastot.

Turun yliopiston psykiatrian professori Simo Saarijärvi toteaa, että nuorten masennuksen toistumisen taustalla on useita syitä, mm. jatkuvasti paheneva psykiatripula. Psykoterapiapalveluja on tarjolla vaihtelevasti, syrjäseuduilla heikosti.

Nuorisopsykiatrian piiriin kuuluvien potilaiden teoreettisena yläikärajana on pidetty 22 vuotta, mutta käytännössä potilaat siirretään 18-vuotiaina aikuispsykiatrian palveluihin, ainakin osastohoidon osalta. Nämäkin 
palvelut ovat kuitenkin heikentyneet.

– Jos potilaana on esimerkiksi itsemurhaa yrittänyt 20-vuotias henkilö, 
hänet ohjataan Turussa aikuispsykiatrian hoitoon. Häntä pidetään osastolla päivä tai pari ja hänelle varataan aika mielenterveystoimistoon kolmen kuukauden päähän. Jos potilas olisi päässyt hoitoon nuorisopsykiatrian puolelle, hänellä olisi ollut hoitavan henkilön kanssa tapaaminen viikoittain noin puolen vuoden ajan, Saarijärvi kertoo.

Toistuvaan masennukseen monia syitä

Nuorten masennuksen uusimiseen voi vaikuttaa niin ikään se, että nuorilla on ongelmia sopeutua psykiatriseen hoitoon. Monet nuoret lopettavat lääkityksen heti, kun masennus hellittää.

Myös yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy nuorten masennuksen toistumisen taustalla, 
ovathan useat alle 30-vuotiaat työttöminä.

– Syrjäytymiskehitys saattaa alkaa, jos ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, Saarijärvi huomauttaa.

Toistuvassa masennuksessa on diagnostisia ongelmiakin. Simo Saarijärvi uskoo, että osa toistuvaa masennusta sairastavista kärsii itse asiassa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

– Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kuuluu masennuksen lisäksi myös mielialan kohoamista ajoittain, ja se on oireiltaan rajumpi kuin pelkkä masennus. Yleensä kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastutaan alle 20-vuotiaana, hän muistuttaa.

Kelan tilastojen mukaan toistuvaa masennusta sairastavien aikuisten määrän kasvu pysähtyi vuonna 2012, jolloin sairauspäivärahaa tästä syystä sai 8 300 henkilöä. Nuorten osuus tästä joukosta oli 18 prosenttia.

Julkaistu Lääkärilehdessä.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva
Panthermedia