Nuorten sosiaalisten tilanteiden pelolla ja masennuksella yhteys

Tutkimuksessa korostetaan tuen merkitystä. Erityisesti kodin ulkopuolelta (ystävät, koulu) saatava sosiaalinen tuki on tärkeää.

Tuoreessa väitöstutkimuksessa tutkittiin, onko sosiaalisten tilanteiden pelolla ja masennuksella yhteyttä toisiinsa. Tutkimuksen aineisto kerättiin Tampereen ja Vantaan kouluissa 15 vuoden iässä kyselylomakkeilla. Nuoret täyttivät kyselylomakkeet 17-vuotiaina uudelleen. Tutkimukseen osallistui 2 070 nuorta.

Tulosten mukaan sosiaalisten tilanteiden pelko ja masennus ovat yleisiä 15-vuotiailla ja 17-vuotiailla. Myös oireiden samanaikainen esiintyminen oli yleistä. Tytöillä oirehdinta oli yleisempää kuin pojilla.

Jos tytöllä oli masennusta 15-vuotiaana, hänellä oli todennäköisempi riski potea sosiaalisten tilanteiden pelkoa 17-vuotiaana. Pojilla tilanne oli toisin päin. Pojilla, jotka pelkäsivät sosiaalisia tilanteita, oli todennäköisempi riski sairastua samanaikaiseen masennukseen 17-vuotiaana. Häiriö vaihtui erittäin harvoin sosiaalisesta pelosta pelkäksi masennukseksi. Toisin päin vaihtumista tapahtui, mutta sekin oli harvinaista.

Tutkimuksen tehneen, lääketieteen lisensiaatti Juha-Matti Väänäsen mukaan pojilla sosiaalisten tilanteiden pelko aiheutti itsetunnon laskua, joka selitti myöhempiä masennusoireita. Tytöillä masennus puolestaan laski itsetuntoa ja selitti osittain myöhempää sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Kaikkiaan pojilla oli korkeampi itsetunto kuin tytöillä.

Tutkimuksessa korostetaan tuen merkitystä. Erityisesti kodin ulkopuolelta (ystävät, koulu) saatavalla sosiaalisella tuella oli merkitystä. Matalaksi koettu sosiaalinen tuki tärkeältä perheen ulkopuoliselta henkilöltä, oli yhteydessä myöhempään masennukseen sekä pojilla että tytöillä. Sen sijaan perheeltä saatu sosiaalinen tuki ei ollut tässä iässä yhteydessä myöhempään masennukseen. Matalaksi koettu sosiaalinen tuki ei myöskään ollut yhteydessä sosiaalisten tilanteiden pelkoon.

Mitä tarkoitetaan sosiaalisten tilainteiden pelolla? Lue lisää täältä.

LL Juha-Matti Väänäsen nuorisopsykiatrian alaan kuuluva väitöskirja Social phobia and depression in adolescent general population concurrent associations and 2 year follow-up (Sosiaalisten tilanteiden pelko ja masennus nuoruusikäisessä väestössä, ajankohtaiset yhteydet ja kahden vuoden seuranta) tarkastetaan 17.4.2015 klo 12 Tampereen yliopistossa.

Lähde:
Tampereen yliopisto
Social phobia and depression in adolescent general population concurrent associations and 2 year follow-up

Kuva:
Panthermedia