Nyt on pakko kysyä: Milloin masennuslääkitys aloitetaan?

Professori Hannu Koposen mukaan masennuslääkehoito on sitä tärkeämpää, mitä vaikeammasta depressiosta on kysymys.

Yhä useampi suomalainen käyttää masennuslääkkeitä. Kysyimme professori Hannu Koposelta, milloin masennuksen lääkehoito aloitetaan.

Masennuksen hoidon lähtökohta on lääkärin kliiniseen tutkimukseen perustuva depression diagnoosi. Jos diagnoosi vaikuttaa esimerkiksi oireiden lyhyen keston tai lieväasteisuuden vuoksi epävarmalta, lääkäri voi arvioida tilanteen uudelleen 1–2 viikon kuluttua.

– Aluksi hoidon tavoitteena on oireettomuus. Tämän saavuttaminen kestää useimmiten 6–8 viikkoa, iäkkäillä potilailla joskus kauemminkin. Jatkohoidon tavoitteena on estää oireiden palaaminen (relapsi). Tämä kestää vähintään 4–5 kuukautta. Mikäli masennusjaksoja on ollut kaksi tai enemmän, käytetään ylläpitohoitoa, jonka tavoitteena on ehkäistä uuden sairausjakson puhkeaminen.

– Lääkehoito on sitä tärkeämpää, mitä vaikeammasta depressiosta on kysymys. Vaikeassa tai psykoottisessa masennustilassa on syytä aina käyttää lääkehoitoa, keskivaikeassa depressiossa masennuslääkehoito on yleensä tarpeen, ja lievässäkin masennustilassa masennuslääkehoito on usein hyödyksi.

Masennuslääkkeen vaikutukset tulevat viiveellä ja niitä aletaan nähdä yleensä 7–10 vuorokauden kuluttua lääkehoidon aloittamisesta. Hoidon aloitukseen liittyy usein haittaoireita, esimerkiksi SSRI-lääkkeisiin pahoinvointia ja muita maha-suolikanavan oireita. Lääkärin tulee kertoa mahdollisista oireista, jotta potilas ei pelästyisi ja jättäisi lääkettä käyttämättä.

– Tutkimusten mukaan oireet lievittyvät masennuslääkkeen vaikutusmekanismista riippumatta 50–56 prosentilla potilaista. Masennuslääkehoito onkin lyhentänyt masennuksen oireista vaihetta huomattavasti verrattuna nykyisiä hoitomuotoja edeltäneeseen aikaan – noin vuodesta yhteen kuukauteen tai jopa tätäkin lyhemmäksi.

– Masennuksen hoitoon on olemassa myös muita tehokkaita hoitomuotoja, joista tärkeimmät ovat vuorovaikutukselliset hoidot, kuten psykoterapian eri muodot ja psykoedukaatio. Myös elämäntavoilla, kuten säännöllisellä liikunnalla ja alkoholin käytön minimoinnilla, voi vähentää masennusoireita.

Lue myös:
Masennuslääke paroksetiini osoittautui haitalliseksi nuorilla – professorin mukaan tutkimusetiikka on pettänyt
Masennuslääkkeiden käyttöön voi liittyä maksahaittoja
Masennuspotilaita ei pidä mitätöidä

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Perustuu Lääkärilehdessä 42/15 julkaistuun katsaukseen: Miten masennuslääke valitaan?