Nyt on pakko kysyä: Mistä e-reseptin ongelmat johtuvat?

Sähköisessä reseptissä ja Kanta-palveluissa on viime kuukausina ollut useita häiriöitä.

Sähköisessä reseptissä ja Kanta-­palveluissa on viime kuukausina ollut useita häiriöitä. Mistä ne johtuvat, Kelan Kanta-palvelujen viestinnän asiantuntija Pirjo Ikävalko?

– Syyskuussa syynä olivat isot päivitykset, joista informoitiin etukäteen. Häiriö oli hyvin lyhytaikainen. Reseptikeskuksessa ei ollut yhteyttä 20 minuuttiin. ­Potilastiedon arkiston tiedon­hallinta­palvelu eli paikka, josta lääkärit näkevät suostumukset ja kiellot, ei toiminut. E-reseptejä ei voinut kirjoittaa Kanta-­arkistoon eikä hakea Reseptikeskuksesta. Käyttökatkon jälkeen häiriö vaikutti muutaman päivän ajan apteekkien annosjakelukyselyihin.

– Heinäkuussa häiriö oli isompi ja kesti viisi tuntia. Varmistusjärjestelmässä oli kapasiteettiongelma. Toukokuussa Valviran palvelussa oli häiriö, joka vaikutti vähäisesti potilastiedon arkiston sekä sähköisen reseptin toimintaan.

Saadaanko ongelmat poistettua?

– Jälkipuintia käydään vielä monella ­tasolla. Koskaan ei tietenkään voi sanoa ”ei koskaan”. Sen takia terveyden­huollolla ja apteekeilla on omat häiriö­tilanneohjeet. Häiriöt eivät ole vaikuttaneet potilasturvallisuuteen. Aina pystytään toimimaan. Jos Reseptikeskukseen ei ole yhteyttä, voi jatkossakin tehdä paperireseptin.

– Ongelmia ei paineta villaisella, vaan ne käydään läpi pohjamutia ­myöten.

Potilasohjeen merkityksestä on esitetty hieman erilaisia näkemyksiä. Saako potilas häiriötilanteessa lääkkeensä potilasohjeen perusteella?

– Kun Reseptikeskus on alhaalla, on apteekkien harkinnassa, miten ne tämän ohjeistavat ja toimivat. Uskon, että potilasohjeesta on apua, kun asiakkaan kanssa selvitetään tilannetta. Potilas­ohjeesta voi kyllä päätellä jotain. Potilasohje on lakisääteinen, ja se pitää antaa potilaalle.

– Apteekeilla ohjeena on, että jos potilaalla on akuutti tarve, niin lääke pyritään antamaan tavalla tai toisella. Jos ei muuten, niin soittamalla terveydenhuoltoon ja kysymällä.

Lue aikaisempaa keskustelua aiheesta:
Lääkäriltä saatava potilasohje kannattaa pitää tallessa 
Kommentti: Potilasohje ei riitä lääkkeen toimittamiseen

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 41/15