Oireettoman eteisvärinän seulonta vanhuksilta on tuloksellista

Oireeton tai vähäoireinen eteisvärinä voi jäädä ­havaitsematta ja antikoagulaatiohoito aloittamatta, ja etenkin vanhuksilla aivoinfarkti on valitettavan yleinen eteisvärinän ensioire. Uusien tutkimusten valossa näyttää siltä, että yksinkertaisillakin seulontamenetelmillä voidaan paljastaa osa ikäihmisten piilevistä eteisvärinäkoh­tauksista.

Antikoagulaatiohoito vähentää tehokkaasti eteisvärinän aiheuttamaa aivo­infarktin vaaraa. Valitettavasti oireeton tai vähäoireinen eteisvärinä voi jäädä ­havaitsematta ja antikoagulaatiohoito aloittamatta, ja etenkin vanhuksilla aivoinfarkti on valitettavan yleinen eteisvärinän ensioire. Uusien tutkimusten valossa näyttää siltä, että yksinkertaisillakin seulontamenetelmillä voidaan paljastaa osa ikäihmisten piilevistä eteisvärinäkoh­tauksista.

Ruotsalaiset kollegat päättivät kutsua Halmstadin 75-vuotiaat asukkaat eteis­värinän kaksivaiheiseen seulontatutkimukseen. Seulontaan suostui 848 (64 %) asukasta. Tutkimukseen osallistuneista 10 %:lla oli jo todettu eteisvärinä, mutta vain vähän yli puolet heistä käytti anti­koagulaatiota. Tutkimuskäynnillä otettu EKG paljasti 10 uutta eteisvärinäpotilasta (1 %). Tämän jälkeen 403 henkilöä, joilla oli aivoinfarktin vaaratekijöitä, valittiin rekisteröimään omatoimisesti kahdesti päivässä 20–30 sekunnin pätkä EKG:ta kahden viikon ajan kaupallisesti saatavalla peukaloanturilla. Saaliiksi saatiin tässä vaiheessa vielä 30 (7 %) henkilöä, joilla oli oireettomia eteisvärinäkohtauksia lyhyissä rekisteröinneissä. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa löytyi siis 9 % sellaisia henkilöitä, jotka nykykäsityksen mukaan hyötyvät antikoagulaatiohoidosta.

Tutkimuksen valossa noin viidennes tämänikäisestä väestöstä potee eteis­värinää ja oletettavasti noin puolet tietämättään. Oireettoman eteisvärinän havaitsemiseen kannattaa panostaa jokaisen lääkäri- ja hoitajakontaktin yhteydessä. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee myös kannustaa ja ohjata ikäihmisiä omatoimiseen pulssin tunnusteluun piilevän eteisvärinän diagnosoimiseksi.

Engdahl J, Andersson L, Mirskaya M ym. Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population. Circulation 2013;127:930–7.

Juhani Airaksinen
Professori

Julkaistu Lääkärilehdessä 18/13.

Kuva: Pixmac