Onko D2-vitamiinista hyötyä tyypin 1 diabeteksen puhjetessa?

D-vitamiinilla on anti-inflammatorisia ja immunomoduloivia vaikutuksia. Satunnaistetussa vertailukokeessa D2-vitamiini paransi insuliiniherkkyyttä ja hidasti HbA1c-tason nousua tuoreessa tyypin 1 diabeteksessa lapsilla ja nuorilla. Ns. honeymoon-vaiheen kestoon eli diabeteksen puhkeamisen jälkeen ilmenevään osittaiseen remissioon vitamiinilla ei ollut vaikutusta.

D2-vitamiinin (ergokalsiferoli) vaikutuksia haiman insuliinia tuottavien β-solujen toimintaan ja alkuvaiheen remissioon tuoreessa tutkittiin kaksoissokkokokeessa 10–21-vuotiailla nuorilla, joilla oli todettu tyypin 1 diabetes alle kolme kuukautta aiemmin. Rekrytointivaiheessa kaikilla oli insuliinihoito. Interventiona (n = 18) annettiin 50 000 KY D2-vitamiinia viikoittain kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen hoitoa jatkettiin samalla annoksella joka toinen viikko 10 kuukautta. Verrokit (n = 18) saivat lumelääkettä.

Interventioryhmäläisillä seerumin D-vitamiini-25-OH-taso oli korkeampi kuin verrokeilla 6 kuukauden (p = 0,01) ja 9 kuukauden (p = 0,02) kontrolleissa, mutta vuoden jatkuneessa seurannassa ryhmien välillä ei ollut eroa stimuloidun C-peptidin, HbA1c:n tai insuliiniannokselle vakioidun HbA1c:n tasoissa tai insuliinin vuorokausiannoksessa.

Kiinnostavaa oli, että verrokeilla HbA1c (0,46 % vs. 0,14 % 3 kuukautta kohden, p = 0,04) ja insuliiniannokselle vakioitu HbA1c (0,77 % vs. 0,3 % 3 kuukautta kohden, p = 0,02) nousivat nopeammin kuin interventioryhmässä. On mahdollista, että D2-vitamiini suojasi beetasoluja, pitkittäen niiden kykyä tuottaa insuliinia.

D-vitamiinia saaneilla proinflammatorinen TNFα-arvo oli 12 kuukauden kontrollissa matalampi kuin verrokeilla (1,12 pg/ml vs. 1,32 pg/ml, p = 0,03).

D2-vitamiini vähensi tulehdusta ja muokkasi immunologisia reaktioita, vaikkei pysäyttänytkään taudin etenemistä.

Nwosu BU, Parajuli S, Jasmin G ym. Ergocalciferol in new-onset type 1 diabetes: a randomized controlled trial. J Endocr Soc 2021;6(1):bvab179. E-collection. doi: 10.1210/jendso/bvab179

Nina Kaseva

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.