Onko eturauhasen sädehoito tarpeen levinneessä syövässä?

Hormonaalisen hoidon ja eturauhasen paikallisen sädehoidon yhdistelmällä hoidettujen potilaiden elinaika oli rekisteritutkimuksen mukaan pidempi kuin pelkän hormonaalisen hoidon saaneiden.

Levinneen syövän hoitoon ei ole perinteisesti kuulunut alkuperäisen kasvaimen paikallinen hoito, ellei se ole oireiden hoidon kannalta tarpeen. Rekisteritutkimuksen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että levinneen eturauhassyövän hoidossa hormonaalisen hoidon ja eturauhasen paikallisen sädehoidon yhdistelmällä hoidettujen potilaiden elinaika on pidempi kuin pelkän hormonaalisen hoidon saaneiden.

Amerikkalaisesta syöpärekisteristä tunnistettiin 6 382 etäpesäkkeiseen eturauhassyöpään sairastunutta miestä vuosilta 2004–12. Heistä 538 (8,4 %) sai sekä hormonaalisen hoidon että eturauhasen sädehoidon. Yhdistelmähoidon saaneiden elinaika oli pidempi (55 kk vs. 37 kk). Matala PSA-arvo ennakoi parempaa hoitotulosta.

Kyseessä on laajin aiheesta julkaistu aineisto, mutta näyttöä ei voi pitää riittävänä hoitokäytännön muuttamiseksi. Rekisteriaineistosta saatavilla olevien mittarien perusteella yhdistelmähoidon saaneiden ryhmä ei merkittävästi näyttänyt eroavan muista ja alaryhmäanalyyseissäkin hoitotulos näytti paremmalta, mutta on aina epäiltävä, että laajan rekisteriaineiston pieni alaryhmä on kuitenkin jossain määrin valikoitunut. Löydös kuitenkin vahvistaa sen, että aihetta on tutkittava prospektiivisessa satunnaistetussa asetelmassa.

Lähde: Rusthoven C, Jones B, Flaig T ym. Improved survival with prostate radiation in addition to androgen deprivation therapy for men with newly diagnosed metastatic prostate cancer. J Clin Oncol 2016;34:2835–42.

Kirjoittaja:
Sirkku Jyrkkiö
dosentti, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 40/2016