Onko geriatrin hoito vaikuttavaa?

Näyttö vaikuttavuudesta on ollut erittäin vahva, mutta nyt tehty tutkimus yllättäen poikkeaa aiemmista.

Kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin on yli 50 satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa (yli 70 000 potilasta) osoitettu vähentävän toiminnanvajeita ja laitoksiin joutumista, ja näyttö vaikuttavuudesta on ollut erittäin vahva. Nyt geriatrisen intervention syntymaassa Englannissa tehty satunnaistettu kontrolloitu tutkimus ei yllättäen vahvistanutkaan näyttöä.

Tutkittavia rekrytoitiin yhteensä 433 potilaista, jotka kotiutettiin sairaalan akuuttiyksiköstä 72 tunnin kuluessa sinne tulosta. Potilaiden valintakriteerinä oli kynnysarvon ylittyminen riskiseulonnassa (Identification of Seniors At Risk). Tutkittavien keski-ikä oli 83 vuotta, MMSE:n keskiarvo 23 ja Charlsonin komorbidi­teetti-­indeksi 1. Lääkkeitä oli käytössä keskimäärin 7.

Interventiona oli geriatrin konsultaatio ja tarvittaessa geriatrisen tiimin toimenpiteitä, vertailu­ryhmä ei tavannut geriatria. Interventio toteutettiin osastolla ja lisäksi osalle tehtiin kotikäynti (43 %).

Geriatrinen interventio ei johtanut ­pidempään kotonaoloaikaan eikä pal­velujen käytössä tai elämänlaadussa ­ollut eroa ryhmien kesken. Noin 5 % potilaista joutui laitokseen 90 seurantapäivän aikana.

Kirjoittajat pohtivat, miksi tutkimuksen tulos poikkeaa aiemmista. Potilaat eivät olleet ideaalinen kohde geriatriselle interventiolle. He eivät olleet monisairaita ja kognitiokin oli varsin hyvä. Interventio oli verrattain kevyt. Aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, että pelkkä geriatrin konsultointi ei riitä parantamaan hoito­tuloksia, vaan tarvitaan selvästi vahvempaa tiimiä ja interventiota, joka ulottuu potilaan kotiin. Lisäksi seuranta-aika oli lyhyt, vain kolme kuukautta, eikä tässä ajassa välttämättä vielä näy eroa palvelujen käytössä.
Edmans J ym. Specialist geriatric medical assessment for patients discharged from hospital acute assessment units: randomised, controlled trial. BMJ Online 2013;347:f5874, doi: 10.1136/bmj.f5874.

Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 46/13.