Onko kortikosteroidipistoksista hyötyä polven nivelrikossa?

Ajatus kortikosteroidien hyödyistä perustuu niiden tulehdusta lievittävään vaikutukseen.

Käypä hoito -suosituksessa suositellaan polvinivelrikon pahenemisvaiheessa kortiko­steroidipistoksia lievittämään kipua. Ajatus kortikosteroidien hyödyistä perustuu niiden tulehdusta lievittävään vaikutukseen. Systemoidut katsaukset ja meta-analyysit ovat antaneet hoidon vaikutuksen suuruudelle varsin erilaisia arvoja. Nyt JAMAssa oli aiheesta päivitetty, tuoretta Cochrane-katsausta kriittisesti tarkasteleva meta-­analyysi. Siinä tutkittiin, miten alkuperäistutkimusten koko vaikuttaa tulosten tulkintaan.

Mukaan otettiin vain tutkimuksia, joissa aktiivilääkettä verrattiin valepistoksiin. Näyttää siltä, että kortikosteroidit kyllä auttavat kipuun kohtalaisella vaikutuksen suuruudella, mutta vaikutus on suurimmillaan 1–2 viikon ajan pistoksen jälkeen ja jo 6 kuukauden kohdalla vaikutus on hävinnyt. Keskisuuria ja suuria tutkimuksia on ylipäätään verrattain vähän. Ne antavat kyllä samansuuntaisia tuloksia pienien tutkimusten kanssa, mutta lievempinä. Lisäksi suurissa tutkimuksissa oli myös asetelmallisia heikkouksia. Kortikosteroidin vaikutus potilaiden toimintakykyyn on samansuuntainen mutta lievempi. Ilmeisesti myös potilaan polven inflammaatiotilanne sekä riittävä lääkeannos lisäävät vaikutuksen suuruutta.

Ei siis ole syytä muuttaa Käypä hoito -käytäntöjämme.

Lähde: da Costa ym. Intra-articular corticosteroids for osteoarthritis of the knee. JAMA 2016;316:2671–2.

Kirjoittaja:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva: Fotolia

Juttu julkaistu Lääkärilehdessä 7/2017.