Ovatko terapiaistunnot vain tavallista jutustelua?

Terapeuttista hoitosuhdetta rakennetaan ja ylläpidetään käyttämällä samanlaisia arkisia vuorovaikutuskeinoja kuin millä rakennamme ja ylläpidämme muitakin ihmissuhteitamme, ilmenee Elina Weisteen tuoreesta väitöksestä.

Terapia ei ole vain tavallista jutustelua vaan tavoitteellista, asiakkaan hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää keskustelua. Ei ole kuitenkaan kovinkaan selvää, miten terapeuttinen hoitosuhde käytännössä rakentuu mielenterveystyön erilaisissa hoitomuodoissa, ilmenee Elina Weisteen tuoreesta väitöksestä.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että terapeuttista hoitosuhdetta rakennetaan ja ylläpidetään käyttämällä samanlaisia arkisia vuorovaikutuskeinoja kuin millä rakennamme ja ylläpidämme muitakin ihmissuhteitamme.

– Tämä on terapiatyön rikkaus, mutta asettaa sille myös monenlaisia haasteita, Weiste sanoo.

Kaikissa tutkituissa terapiasuuntauksissa ymmärryksen osoittaminen ja empatia nousivat keskeiseen asemaan. Jo se, millaisella äänenkorkeudella ja -painolla ymmärrystä osoittava puheenvuoro lausutaan, kertoo, vahvistaako terapeutti asiakkaan tunnekokemuksen vai haastaako hän sen.

Tutkimus osoittaa terapeuttisen vuorovaikutustyön haasteellisuuden: rakentaessaan suhdetta asiakkaaseen terapeutit joutuvat jatkuvasti tasapainoilemaan myötäelävän ymmärtämisen ja asiakkaan toiminta- ja ajattelutapojen haastamisen välillä.

Weisteen tutkimusaineistona oli ääni- ja videonauhoituksia aidoista terapiatilanteista erilaisissa mielenterveystyön hoitomuodoissa: psykoanalyysissä, kognitiivisessa yksilöpsykoterapiassa ja voimavarasuuntautuneessa toimintaterapiassa psykiatrian poliklinikoilla.

Lue lisää: Avun piiriin nopeasti

Valtiotieteiden maisteri, toimintaterapeutti  Elina Weiste väittelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 18.12.2015 aiheesta Relational work in therapeutic interaction. A comparative conversation analytic study on psychoanalysis, cognitive psychotherapy and resource-centred counselling.

Kuva: Panthermedia

Lue myös:

Tutkimus: Psykoterapia haitallista huonossa terapiasuhteessa

Etäterapia perinteisen psykoterapian veroinen masennuksen hoidossa

Terapiaa hakemassa