Tiesitkö? Lyhytterapeutti-nimikettä voi käyttää kuka tahansa eikä pätevyyttä valvo kukaan

Nyt asiaa halutaan selkeyttä ministeriössä.

Lyhytterapia voi viitata monenlaiseen keskusteluapuun. Se saattaa hämmentää asiakasta.
Maria Vilja
Lyhytterapia voi viitata monenlaiseen keskusteluapuun. Se saattaa hämmentää asiakasta.

Lyhytterapian kenttä on kirjava, mikä aiheuttaa hämmennystä asiakkaissa ja ammattilaisissa. Termillä voi viitata monenlaiseen keskusteluapuun, mikä jättää sen avoimeksi tulkinnoille.

Lyhytterapeutti ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike, eikä pätevyyttä valvota. Sitä voi siis periaatteessa käyttää kuka tahansa.

Käytännössä lyhytterapeutilla kuitenkin usein on toiminnalleen jokin koulutus. Menetelmien koulutusta tarjoavat useat yksityiset tahot, joiden ohjelmien laatu, kesto ja sisältö vaihtelevat. Yleensä opinnot on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi sote- tai kasvatusalan ammattilaisille.

Lyhytterapeutiksi onkin valmistuttu hyvin erityyppisistä taustoista: muusikko, toimittaja, opettaja.

Mutta kouluttajasta riippuen väylä on auki muillekin halukkaille.

Lyhytterapeutiksi onkin valmistuttu hyvin erityyppisistä taustoista: muusikko, toimittaja, opettaja.

Lyhytterapeutiksi voi kouluttautua kuka tahansa.
Maria Vilja
Lyhytterapeutiksi voi kouluttautua kuka tahansa.

Ministeriö selvittää kentän tilannetta

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) tunnistetaan sekava kokonaistilanne. Psykososiaalisten lyhytkestoisten hoitomuotojen ja niitä tarjoavien ammattilaisten käsitteitä ollaan parhaillaan täsmentämässä eduskunnan toimeksiannosta.

– Tällä hetkellä tilanne on potilaiden ja osin myös ammattilaisten kannalta hämmentävä. Erilaiset tahot, jotka antavat tämäntyyppistä koulutusta, saavat aika pitkälti itse määritellä sisällön ja kouluttaja sitten antaa luvan käyttää mielestään sopivaa nimikettä, esimerkiksi lyhytterapeuttia, sanoo ylilääkäri Tuula Kieseppä STM:stä.

Tämä voi kuitenkin aiheuttaa väärinymmärryksen siitä, että kyseessä olisi psykoterapeutti, ja siksi ministeriö näkee ongelmallisena lyhytterapeutti-nimikkeen käytön.

Kieseppä muistuttaa, että tarjolla on hyvää ja laadukasta lyhytterapian menetelmien koulutusta, jolla on tukeva tieteellinen pohja ja toistettavat menetelmät. Mutta rinnalla on laaja kirjo "vähän epämääräisempää".

Lyhytterapioiden käytön vahvistaminen laaja-alaisesti terveydenhuollon perustasolla julkisella sektorilla, työterveydessä ja opiskelijahuollossa olisi Kiesepän mukaan sinänsä toivottavaa ja tärkeää.

Samalla tulisi selkeyttää niiden asemaa.

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että hoitoa antavan ammattilaisen koulutus on riittävällä tasolla ja noudatetaan hyväksyttyjä menetelmiä.

"Nimike pitäisi laittaa jäihin"

Lyhytterapiainstituutin perustaja, psykiatri Ben Furman toivoo, että Valvira panisi jäihin koko lyhytterapeutti-nimikkeen, mikäli se olisi mahdollista.

Se olisi helpotus.

– Sellaista ammattinimikettä ei ole olemassa, ja se on niin moniselitteinen, että voimme vain toivoa, ettei sitä koskaan tulisikaan.

– Ei ollut tarkoitus leipoa mitään lyhytterapeutteja, vaan antaa työkaluja ammattilaisille, joilla ei ole varaa eikä mahdollisuutta opiskella psykoterapeuteiksi, kertoo Lyhytterapiainstituutin perustaja, psykiatri Ben Furman

Hänen mielestään parempi termi olisi vaikkapa hyvinvointivalmentaja tai life coach niille, jotka tulevat kentälle sote-kontekstin ulkopuolelta.

Furman pitää itseään osittain syyllisenä nykyiseen soppaan. Instituutti alkoi 1980-luvulla tarjota lyhytterapian menetelmiä asiakastyötä tekeville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja muille sote-alan työntekijöille.

– Ei ollut tarkoitus leipoa mitään lyhytterapeutteja, vaan antaa työkaluja ammattilaisille, joilla ei ole varaa eikä mahdollisuutta opiskella psykoterapeuteiksi.

Sittemmin rinnalle on tullut kilpailijoita ja kenttä on laventunut. Hän harmittelee, että se on saanut huonoa mainetta.

Hänen mielestään on kuitenkin positiivista, että lyhytterapeuttisia menetelmiä on alettu ottamaan terveydenhuollossa vakavasti. Ajattelun muutos siitä, että terapian pitää aina kestää vuosia on kestänyt, no, vuosia.

– Aiemmin ihmiset näkivät punaista, kun ruvettiin ehdottamaan muutaman kerran terapiaa. Nyt kaikki ovatkin sitä mieltä, että se on hyvä juttu, jotta saadaan valtavat jonot purettua.

Furman itse kannattaa käynti kerrallaan -konseptia, jossa terapiatapaamisia voi olla yksi tai useampia, mutta tavoitteena on pyrkiä auttamaan asiakasta mahdollisimman vähillä käyntikerroilla.

Sanasto

Lyhytterapeutti: Ei suojattu ammattinimike, joten myöskään virallisia koulutus- ja pätevyysvaatimuksia ei ole. Myös terapeutti-nimikettä voi käyttää kuka tahansa.

Psykoterapeutti: Valviran myöntämä suojattu ammattinimike. Yliopistot vastaavat lain mukaan opiskelijavalinnoista ja koulutuksen järjestämisestä.

Psykoterapia: Psykoterapeutin toteuttamaa tavoitteellista ja strukturoitua hoitoa, joka tähtää häiriön tai ongelman poistamiseen tai lieventämiseen. Lyhytpsykoterapia kestää tyypillisesti muutaman kuukauden, pitkä psykoterapia jopa useita vuosia.

Alkuperäinen juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.