Päätös opetuspotilaista jäi hiertämään

Oikeusasiamiehen mukaan kirjallisen suostumuksen hankkiminen ei tuo ylivoimaisia ongelmia.

Oikeusasiamiehen päätös opetuspotilailta vaadittavasta kirjallisesta suostumuksesta hiertää edelleen yliopistosairaaloissa.

– Emme ole muuttaneet ohjeistustamme. Odotamme uusia linjauksia, KYS:n johtajaylilääkäri Jorma Penttinen sanoo.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan asia on oikeudellisesti selvä.

– En usko, että kirjallisen suostumuksen hankkimiseen tai sen liittämiseen sähköiseen potilaskertomukseen liittyisi ylivoimaisia käytännön ongelmia. Esiintyyhän jatkuvasti muitakin kuin opetukseen liittyviä tietojen antamisen tilanteita, joissa potilaslain mukaan edellytetään potilaan kirjallista suostumusta.

Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit kritisoivat marraskuussa päätöstä, jonka mukaan opetuspotilailta pitää ­kysyä kirjallinen suostumus. Sairaaloiden nykyisen käytännön mukaan suullinen suostumus riittää.

Johtajaylilääkärit katsovat, että päätös tuo hankaluuksia etenkin ensihoidossa, päivystyksessä sekä osastokierroilla ja uhkaa jopa opetuksen järjestämistä.

”Lainsäädäntö on vaillinainen”

Oikeusasiamies Jääskeläisen mukaan kyse ei ole uudesta kannanotosta. Hän on antanut samansisältöisiä päätöksiä ainakin vuodesta 2012 alkaen.

Jääskeläinen kertoo ymmär­tävänsä, että opetustilanteet ovat välttämätön osa ­lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutusta. Hän huomauttaa, että käytännön ­menettelytapojen luominen kuuluu ­sairaaloille eikä ­oikeusasiamiehelle.

Moni yliopistosairaalan johtajaylilääkäri kertoi Lääkärilehden aiemmassa uutisessa kaipaavansa kansallista sopimista ja neuvottelua asiasta.

– Minun on vaikea nähdä, mikä olisi yhteisen neuvottelun sisältö. Oikeusasiamies ei voi antaa lupaa poiketa lain velvoitteista. Jos oikeustilaa halutaan muuttaa, potilaslakia on muutettava. Opetustilanteiden nimenomainen sääntely laissa olisikin perusteltua, Jääskeläinen toteaa.

Jorma Penttisen mukaan nykyinen lainsäädäntö opetuspotilaista on vaillinainen. Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit kaavailevat yhteistä kannanottoa ja aikovat keskustella asiasta tammikuussa.

Lääketieteen opiskelijajärjestöt ottivat asiaan kantaa joulukuussa ja korostavat, että potilaskontaktit ovat kliinisen opetuksen pohja.

– Tällä hetkellä lainsäädäntö ja käytäntö ovat ristiriidassa, mikä aiheuttaa epätietoisuutta potilaiden keskuudessa, luo epävarmuutta opiskelijoille ja vaikeuttaa opetustilanteiden järjestämistä, kannanotossa todetaan.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Mikko Käkelä

Julkaistu Lääkärilehdessä 1–2/2017