”Yliopisto­sairaaloiden kliininen tutkimustyö turvattava”

Suomen aivotutkimusta on tuettava, jotta se pysyisi maailman huipputasolla.

Yliopistosairaaloiden roolia sote-­uudistuksessa pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä Aivosairaudet-symposiumissa STM:n osastopäällikkö Liisa-Maria Voipio-Pulkille. Yliopistosairaa­loiden edustajista koostuneen ryhmän keskeinen viesti päättäjille oli se, että maamme aivotutkimusta on tuettava, jotta se pysyisi maailman huipputasolla. Asiaan olisi syytä reagoida sote-uudistuksen ­yhteydessä.

– Tulevassa sote-uudistuksessa keskustelu on keskittynyt kliinisen palvelutuotannon järjestelyihin, ja yliopistosairaaloiden rooli ja tutkimusrahoitus ovat jääneet taka-alalle. Tutkimus on yliopistosairaaloiden keskeinen tehtävä, ja se on vakavasti vaarantumassa Suomessa. Työryhmän näkemys on, että yliopistosairaaloiden toiminnan rakennetta tulisi muuttaa niin, että kliininen tutkimustyö määritetään olennaiseksi osaksi henkilökunnan työtä ja siihen varataan myös työaikaa, sanoo professori Pentti Tienari Helsingin yliopistosta.

Kirjoittaja:

Tuomas Keränen

Kuva: Vesa-Matti Väärä

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 48/2017.