TYKS irrotti akuuttilääkärin potilastyöstä johtamaan päivystystä

Akuuttilääkärit ­työskentelevät erikoisalojen hoitoyksiköissä rinnakkain muiden erikoisalapäivystäjien kanssa.

Turussa TYKS:n yhteispäivystyksessä on vuoden alusta saakka työskennellyt akuuttilääkäri vuoron vastuulääkärinä ympäri vuorokauden. Pääosin potilastyöstä irrotettu vuoron vastuulääkäri on myös kaikkien erikoisalapäivystäjien työnjohdollinen esimies.

– Vuoron vastaavana toimiva akuuttilääkäri vastaa koko päivystyksen toiminnasta, tekee yhteistyötä hoitajavuorovastaavan kanssa, siirtää lääkäreitä ruuhkatilanteissa paikasta toiseen ja pitää yhteyttä ensihoitoon. Hän saa kaikki ensihoidon ennakkoilmoitukset ja heti tiedon isommista hälytyksistä, kertoo akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri Hanna Korpela.

Samoin suuronnettomuustilanteessa vuoron vastuulääkäri koordinoi päivystyksen toimintaa.

– Vuorovastaavana työskentelevä akuuttilääkäri toimii myös senioritukena, opettaa ja kouluttaa, Korpela kertoo.

– Työ päivystyksessä on luonteeltaan hektistä. On keskeistä, että on mahdollisuus heti työvuorossa keskustella esimiehen kanssa vaikeasta potilastapauksesta ja purkaa tunteitaan, pohtii akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri Mikael Laaksonen.

Yleensä sama akuuttilääketieteen erikoislääkäri tai pian valmistuva erikoislääkäri toimii vuorovastaavana noin viikon verran.

Yhteistyö erikoisalojen välillä kehittyy

TYKS:n yhteispäivystyksessä työskentelee tällä hetkellä jo yhdeksän akuutti­lääketieteen erikoislääkäriä. Tänä vuonna valmistuu useita uusia akuuttilääkäreitä, joista Hanna Korpela on yksi.

TYKS:ssa ei ole omaa akuuttilääketieteen hoitoyksikköä, vaan akuuttilääkärit hoitavat potilaat erikoisaloittain ryhmitetyissä yksiköissä yhdessä muiden erikoisalapäivystäjien kanssa.

– On hyvä, ettei luoda erikseen akuuttilääketieteen hoitoyksikköä, jonne tulisivat ne potilaat, joiden sairaus ei ole heti tiedossa. Hoidamme potilaita tasavertaisina yhdessä muiden erikoisalojen kanssa. Sillä tavoin yhteistyö ja yhteisymmärrys erikoisalojen kesken kehittyvät, Laaksonen sanoo.

– Erikoistuva lääkäri saa monipuolisesti kokemusta päivystyksestä. Hän saa hoitaa koko päivystykseen tulevaa potilasmateriaalia, ja vuoron vastuulääkäri toimii konsulttina, Korpela sanoo.

Useasta samanaikaisesta vaivasta kärsivien potilaiden siirtely ja pallottelu erikoisalalta toiselle jäävät pois. Jos potilas on kaatunut saatuaan sydäninfarktin ja hänellä on sekä kaatumisvamma että infarkti, akuuttilääkäri voi aloittaa molempien hoidon.

– Pystymme hoitamaan potilaan siinä hoitoyksikössä, jonne hän ohjautuu, koska jokaisessa yksikössä työskentelee akuuttilääkäri, Korpela sanoo.

Kirjoittaja:

Anne Seppänen

Toimittaja

Kuva: Vesa-Matti Väärä

Julkaistu Lääkärilehdessä 8/2018.