Päihdeäitiä auttaa pysyvä pitkä hoitosuhde

Varhainen hoitoonohjaus ja pitkä pysyvä hoitosuhde auttoivat huumetaustaisia äitejä irtautumaan huumeista ja sitoutumaan avohoitoon raskausaikana.

Lääketieteen lisensiaatti Ritva Belt selvitti väitöstutkimuksessaan huumetaustaisille äideille kehitetyn äiti–vauvaryhmäpsykoterapiamenetelmän käyttökelpoisuutta avohoidossa. Terapiaryhmät käsittivät 20–24 viikoittaista kolmen tunnin tapaamista, jotka ajoittuivat loppuraskaudesta lapsen ensimmäisiin kuukausiin, sekä seurantakäynnit 3–5 kuukauden ajan.

Perusajatuksena oli tarjota äideille kokemuksia huolenpidosta ja välittämisestä sekä vahvistaa heidän kykyään hoivata vauvaansa. Huumetaustaisia ja ei-päihdeongelmaisia äiti–vauvapareja verrattiin keskenään. Tutkijat selvittivät ryhmäpsykoterapian ja yksilöllisen hoidon vaikutusta äidin huumeiden käyttöön ja hoidossa pysymiseen, äidin mielenterveyteen sekä äidin ja lapsen vuorovaikutussuhteeseen. Lisäksi tutkittiin, miten hoidon avulla voidaan estää äidin negatiivisten kokemusten ja käyttäytymismallien siirtyminen sukupolvelta toiselle.

Huumetaustaiset äidit olivat raskausaikana psykososiaalisesti erittäin kuormittuneita ja saivat muita äitejä vähemmän tukea läheisiltään. Tulokset kuitenkin osoittavat, että noin 80 prosenttia äideistä kykeni jättämään päihteet ja sitoutui avohoitoon. Edellytyksenä oli päihdeongelman tunnistaminen ja varhainen hoitoonohjaus sekä 9–12 kuukautta kestävä hoitosuhde yhteen tai kahteen työntekijään.

Äidin ja vauvan vuorovaikutus parani sekä ryhmämuotoisessa että yksilöllisessä hoidossa. Päihdeongelmaisille äideille tyypilliset ja lapselle erityisen vahingolliset vuorovaikutusmallit, eli vihamielinen ja tunkeutuva käyttäytyminen lasta kohtaan, vähenivät enemmän ryhmäpsykoterapiaa saaneilla äideillä. Nämä äidit ilmoittivat vertaisryhmän tuen ja turvallisuuden tunteen auttaneen heitä vaikeiden asioiden kohtaamisessa ja tunnetilojen hallinnassa. He toivoivat pidempiä ryhmiä.

Ylisukupolvisen negatiivisen kierteen katkaiseminen edellyttää, että päihderiippuvaiset äidit saavat yhdessä vauvojensa kanssa yksilöllisesti suunniteltua ja katkeamatonta tukea.

LL Ritva Beltin lastenpsykiatrian alaan kuuluva väitöskirja "Mother-infant Psychotherapy Groups among Drug-Abusing Mothers – Preventing Intergenerational Negative Transmission (Äiti-vauvapsykoterapiaryhmät huumetaustaisten äitien hoidossa ja ylisukupolvisen negatiivisen kierteen katkaisemisessa) tarkastetaan 1.2.2013 Tampereen yliopistossa.

Kuva: Pixmac