Päihdetyö ja psykiatria lähentyvät Helsingissä

– Tavoitteenamme on vahvistaa helposti saavutettavia mielenterveys- ja päihdepalveluja, Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, LT Tuula Saarela kertoo.

Helsingin neljä A-klinikkaa on yhdistynyt vuoden alussa perustettuihin psy­kiatria- ja päihdekeskuksiin. Etelän, idän, lännen ja pohjoisen keskukset muodostuvat psykiatrisen avohoidon poliklinikoista ja päiväsairaaloista, niihin kuuluvat myös terveysasemilla työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat ja päihdetyöntekijät.

Tavoitteena on saada kunkin keskuksen toiminnat saman katon alle. Yhteisten toimitilojen suunnittelu on jo käynnissä pohjoisessa psykiatria- ja päihdekeskuksessa, kertoo Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, LT Tuula Saarela.

Keskuksissa on tähän mennessä tutustuttu toisten toimintaan ja työmuotoihin. Saarelan mukaan konsultoiva toiminta näyttää lisääntyneen.

– Päihdetyössä ja psykiatriassa on ­aikaisemminkin ollut yhteistyötä, mutta uudistus tukee psykiatreja liikkumaan enemmän päihdetyössä, ja päihdetyöntekijöiden on yksinkertaisempaa tulla psykiatrian puolelle. Niin sanottujen kaksoisdiagnoosipotilaiden hoitomahdollisuuksien parantaminen on ollut esillä, kun keskusten tiimejä integroidaan.

Lisää joustavuutta

Psykiatria- ja päihdekeskusten synnyn taustalla on Helsingin kaupungin so­siaali- ja terveystoimen yhdistäminen vuoden 2013 alussa. Yhdistämisen tavoitteena on parantaa hoitoketjujen sujuvuutta ja palvelun joustavuutta. Monet palvelujen käyttäjät ovat olleet sekä sosiaali- että terveysviraston asiakkaita.

– Tavoitteenamme on myös vahvistaa helposti saavutettavia mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tuntuu järkevältä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito toteutuu aiempaa useammin samaan aikaan, Saarela sanoo.

Hän korostaa, ettei matalan kynnyksen hoitoon pääsy riitä ainoaksi tavoitteeksi. Hoidon tarve pitää arvioida ja hoito räätälöidä mahdollisimman vaikuttavaksi ja potilaalle sopivaksi.

Tietojärjestelmissä haastetta

Konkreettinen tulevaisuuden haaste on eri tietojärjestelmien yhdistäminen Apottia odotellessa. Psykiatria on käyt­tä­nyt Pegasosta ja sosiaalivirasto Efficaa. Uuden sosiaali- ja terveysviraston 15 000 työntekijästä noin 1 400 työskentelee psykiatria- ja päihdepalveluissa.

Helsinki tuottaa suurimman osan psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta kaupungin omana toimintana.

– Psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluiden sekä mielenterveys- ja päihdetyön edistämisen edellytys on hyvä yhteistyö terveysasemien ja somaattisen päivystyksen kanssa. Tähän on luontevat mahdollisuudet, kun terveysasemat, päivystykset ja psykiatria- ja päihdepalvelut ovat hallinnollisesti samassa yksikössä, Saarela summaa.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/2013