Paniikki uhkaa horjuttaa ebolatutkimusten luotettavuutta

Korkean kuolleisuuden katsotaan tekevän tietoon perustuvan vapaaehtoisen suostumuksen pyytämisen tutkittavilta vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi

Ebolakuumeen tehokkaiden hoitojen puutteen aiheuttama neuvottomuus johti afrikkalaisten ja muutamien eurooppalaisten tutkijoiden vetoomukseen tiedelehti Lancetissa. Heidän mielestään oletetusti auttavien lääkkeiden tehosta ei tulisi edellyttää satunnaistettuja vertailevia tutkimuksia. Hoidot pitäisi ottaa käyttöön heti ja verrata niitä rinnan havainnoivissa tutkimuksissa eri hoitolaitoksissa.

Kriitikot pitävät kuitenkin tehon luotettavaa osoitusta satunnaistetuista tutkimuksista välttämättömänä. Muuten voidaan ajautua käyttämään tehottomia hoitoja, mikä on väärin myös potilaiden kannalta. Korkean kuolleisuuden katsotaan tekevän tietoon perustuvan vapaaehtoisen suostumuksen pyytämisen tutkittavilta vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi, jos verrokkiryhmä saisi tehotonta hoitoa, kuten lumetta.

Näin joudutaan kuitenkin menettelemään mm. monissa vakavien syöpien lääketutkimuksissa, joissa marginaalisten hyötyjen löytäminen vaatii lumeen käyttöä. Pelokkaiden ebolapotilaiden ei uskota suostuvan tutkimukseen, jossa osan tiedetään saavan tehottomaksi tunnettua vertailuhoitoa. Mutta miten he antaisivat helpommin suostumuksen hoitoihin, joiden tehosta ei olisi mitään näyttöä?

Ebolan lääkekandidaatteja riittää vain hyvin pienelle potilasmäärälle. Miten saada niiden tehosta nopeimmin luotettava näyttö ajatellen sekä nykyisiä että tulevien epidemioiden potilaita?

Lähde:
Lancet 2014;384:1423–4 ja 27.10.2014

Kirjoittanut:
Juhana E. Idänpään-Heikkilä
lääketieteen professori

Kuva:
Panthermedia