Parasetamolin liikakäyttö voi aiheuttaa myrkytyksen

Parasetamoli aiheutti vuonna 2013 aiempaa enemmän myrkytyskuolemia. Valtaosa kuolleista oli alkoholin suurkuluttajia.

Parasetamoli aiheutti vuonna 2013 aiempaa enemmän myrkytyskuolemia. 17 kuolleesta valtaosa oli alkoholin suurkuluttajia.

Tiedot käyvät ilmi Lääkärilehden verkkosivuilla 22.10. julkaistusta Verkossa ensin -artikkelista.

– Vuoden 2013 luku on poikkeava ­aikaisempien vuosien huomattavasti maltillisempaan tilanteeseen verrattuna, sanoo yksi artikkelin kirjoittajista, oikeuskemian professori Ilkka Ojan­perä.

Myös Myrkytystietokeskuksen vastaanottamat parasetamolia koskevat myrkytyspuhelut ovat lisääntyneet. Niistä noin puolet koskee lapsia. Puheluista ei voi suoraan tehdä päätelmiä parasetamolimyrkytysten määrästä.

– Myrkytyskyselyiden kasvu näyttäisi olevan suoraan yhteydessä myynnin kasvuun, kertoo Myrkytystietokeskuksen ylilääkäri Kalle Hoppu.

Hän arvioi, että kyselyjä lisää osaltaan aiheen taaja käsittely mediassa.

Tahallisuuden arvioiminen vaikeaa

Parasetamolimyrkytyksistä, jotka eivät johda kuolemaan, ei ole käytettävissä luotettavia lukuja.

Mitään kovin huolestuttavaa kehitystä ei kuitenkaan Hopun mukaan ole näkyvissä, sillä vakavat, maksansiirtoon johtaneet tai MARS-hoitoa vaatineet parasetamolimyrkytykset eivät näyttäisi lisääntyneen. MARS-hoito tarkoittaa maksan vajaatoiminnan kehonulkoista tukihoitoa.

Parasetamolimyrkytys voi aiheuttaa maksavaurion. Myrkytyksen taustalla arvioidaan olevan tavallisesti vahinko, harvoin itsemurhayritys.

Todennäköisimmin myrkytyksiä aiheuttavat reseptillä kirjoitetut vahvat parasetamolivalmisteet.

– Lääkärinkin on hyvä muistaa, että parasetamoli on potentiaalisesti myrkytyksiä aiheuttava lääke.

Hoppu kertoo, että tarkempia tilastoja parasetamolimyrkytyksistä julkaistaan joulukuussa Fimean Sic!-lehdessä.

Myrkytyskuolemien kokonaismäärä Suomessa on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 2006 jälkeen. ­Vähenemistä on kaikissa tärkeissä myrkytysryhmissä: alkoholikuolemissa, lääke- ja huumausainekuolemissa ja häkämyrkytyskuolemissa. Vuosina 2011–2013 opioidit aiheuttivat 30–40 % lääke- ja huumekuolemista. Buprenorfiini oli ryhmän tärkein yksittäinen huumausaine.

Lähde:
Ojanperä I, Kriiku P, Vuori E. Myrkytyskuolemat ovat vähentyneet, lääkkeiden päihdekäyttö lisääntyy. SuomLääkäril. Verkossa ensin julkaisu.

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja
Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 43/15.