Parasetamoli ja ibuprofeeni ovat yhtä sopivia astmalapsille

Astman pahenemisvaiheiden määrässä ei ollut eroa.

Parasetamolin toistuvan käytön on arveltu lisäävän astman riskiä.

300 lievää astmaa sairastavaa 12–59 kuukauden ikäistä lasta satunnaistettiin saamaan tarvittaessa kipu- ja kuumelääkkeeksi joko parasetamolia tai ibuprofeenia. Tutkimus kesti 48 viikkoa, ja keskimäärin lapset tarvitsivat lääkkeitä 5,5 annosta.

Astman pahenemisvaiheiden määrässä ei ollut eroa ryhmien kesken: parasetamoliryhmässä niitä oli keskimäärin 0,81 ja ibuprofeeniryhmässä 0,87 yhtä lasta kohden. Tutkimuksessa ei ollut lumevertailua, mutta pahenemisvaiheiden määrä ei vaikuttanut poikkeavan vastaavassa potilasryhmässä muissa tutkimuksissa todetusta.

Lähde:
N Engl J Med 2016;375:619–30 ja 684–5

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden lääkeuutiset-palstalla 39/16.
Palstaa toimittavat: Annikka Kalliokoski, Marja Airaksinen, Janne Backman, Liisa Näveri, Heikki Ruskoaho, Miia Turpeinen