PCOS vaikuttaa naisen terveyteen laajasti

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä PCOS ei aiheuta vain kuukautiskierron häiriöitä, vaan se lisää merkittävästi sairastavuutta ja lääkkeiden käyttöä.

Adobe/AOP

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä PCOS (polycystic ovary syndrome) lisää merkittävästi sairastavuutta ja lääkkeiden käyttöä, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Naisilla todettiin verrokkeja enemmän myös autoimmuuni- ja infektio-oireita. Kujanpää L ym. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 8.6.2022

Oulun yliopiston naistentautien professori Terhi Piltosen johtamassa tutkimuksessa oli mukana yhteensä 1853 vuonna 1966 syntynyttä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin kuuluvaa naista. Naisilta tiedusteltiin lääkärin diagnosoimia sairauksia, erilaisia oireita ja lääkkeiden käyttöä. Tutkimus oli ensimmäinen, jossa selvitettiin naisten itsensä ilmoittamia sairauksia ja oireita.

Tutkimuksen mukaan PCOS:ään liittyvä kokonaissairastavuus oli jopa 35 prosenttia suurempi kuin verrokeilla. Naiset myös kokivat terveydentilansa selvästi verrokkeja huonommaksi. Erityisesti migreeni, verenpainetauti, jännetulehdukset, nivelrikot, murtumat ja endometrioosi nousivat tutkimuksessa esille yleisesti PCOS:ään liittyvinä sairauksina.

Flunssaa, infektioita, ihottumaa, nivelkipuja

Astma- ja allergiaoirekyselyn oireista esille nousivat yskä, pitkittyvät hengitystieinfektiot, keuhkokuumeet, välikorvantulehdukset, flunssat, alttius pitkittyville infektioille sekä atooppinen ihottuma. Autoimmuunioireiden osalta korostuivat nivelkivut, nivelturvotukset ja kantapääkipu. PCOS-naiset käyttivät myös 27 prosenttia enemmän lääkkeitä kuin verrokit, erityisesti ruuansulatuskanavan lääkkeitä, diabeteslääkkeitä, kilpirauhaslääkkeitä, kipulääkkeitä ja verenpainelääkkeitä.

– Tutkimuksemme osoitti, että PCOS:stä kärsivillä naisilla on selvästi kohonnut sairaustaakka, johon olisi tärkeä kiinnittää huomiota jo diagnoosihetkellä, Terhi Piltonen kertoo tiedotteessa .

– Aiemmin on ajateltu, että oireyhtymä liittyy lähinnä kuukautiskierron häiriöihin ja ovulaatio-ongelmiin ja viimeisimpänä myös sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin. Tämä ja muut tuoreet tutkimukset kuitenkin todistavat, että PCOS vaikuttaa terveyteen laajasti, ja myös naiset itse arvioivat terveydentilansa huonommaksi kuin muut samanikäiset naiset. Oireyhtymä olisi tärkeä pyrkiä tunnistamaan jo perusterveydenhuollossa, ja sen aiheuttamiin terveysongelmiin pitäisi puuttua aktiivisesti.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.