Pienikin lisäys ilmansaasteissa vaikuttaa sydänriskiin

Tutkijoiden mukaan EU:n ilmansaasteiden raja-arvoja pitää laskea.

Ilmansaasteilla on terveysvaikutuksia myös silloin, kun hiukkasten määrä pysyy raja-arvojen alapuolella.

BMJ:ssa julkaistun tutkimuksen mukaan 5 mikrogramman lisäys PM2,5-pienhiukkasissa kuutiota kohden lisää sydäntapahtumien riskiä 13 prosenttia. 10 mikrogramman lisäys PM10-hiukkasissa vastaavasti lisää riskiä 12 prosenttia.

Tulokset pitivät paikkansa myös silloin, kun hiukkasia oli vähemmän kuin EU:n vuotuiset raja-arvot (25 ja 40 mikrogrammaa) sallivat.

Kohorttitutkimus käsitti 100 166 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Italiassa. Heitä seurattiin keskimäärin 11,5 vuoden ajan.

Tutkijoiden mukaan tulokset tukevat käsitystä, että ilmansaasteiden eurooppalaisia raja-arvoja pitää laskea kansanterveydellisistä syistä.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.