Pikkukeskosena syntyneillä usein keuhko-ongelmia

Hoidossa tapahtuneista edistysaskelista huolimatta hyvin ennenaikainen syntymä vaikuttaa keuhkojen rakenteeseen ja toimintaan joskus vielä kouluiässäkin.

Pikkukeskosten keuhkojen toiminta on alentunut täysiaikaisiin lapsiin verrattuna, vaikka keskosten hoitomenetelmät ovat kehittyneet. Eniten oireita ja sairaalahoidon tarvetta pikkukeskosina syntyneillä oli alle 2-vuotiaina. Kouluiässä oireita esiintyi enää harvoin, kertoo aiheesta hiljattain väitellyt Eveliina Ronkainen.

Keuhkojen toiminnan alentuma on selvimmin havaittavissa niillä lapsilla, jotka keskosuuden lisäksi ovat altistuneet kohdunsisäiselle kasvuhäiriölle.

Myös bronkopulmonaalisen dysplasian (pienten keskoslasten krooninen keuhkosairaus, joka syntyy yleensä hengityskone- ja happihoidon seurauksena) sairastaneilla esiintyi toiminnallisia poikkeamia kouluiässä. Tämän taudin läpi käyneillä havaittiin ohutleiketietokonekuvauksessa myös keuhkojen rakenteellisia muutoksia.

Ronkainen ajatteli aluksi, ettei ilman lisäsairauksia selvinneiden keskosten ja täysiaikaisten lasten välillä olisi eroja keuhkojen toiminnassa, koska keskosten hoidot ovat kehittyneet.

– Oli yllätys, että keuhko-ongelmia löydettiin myös terveiltä keskosilta.

Eveliina Ronkaisen väitöstutkimuksessa oli mukana 88 pikkukeskosena ja 88 täysiaikaisena syntynyttä lasta Pohjois-Suomesta.

Ronkainen toteaa, että keskosina syntyneiden keuhko-oireet pitäisi pikkulapsivaiheessa tunnistaa ja helpottaa oireita tarpeen mukaan oireenmukaisilla lääkkeillä.

– Keuhkojen toimintakokeet kannattaisi tehdä rutiininomaisesti kaikille kouluikäisille entisille keskosille. Esimerkiksi spirometria onnistuu yleensä jo ensimmäisestä luokasta lähtien.

Ronkainen painottaa myös liikunnan merkitystä, sillä keuhkoja täytyy haastaa. Parasta on hengästyttävä liikunta.

Ronkaisen mielestä keskosten hoitoa pitää kehittää niin, että hoitotuloksia ja niihin vaikuttavia asioita seurataan koko ajan. Hän toteaa, että myös pitkittäisseuranta on tärkeää.

– On selvitettävä, miten keskosina syntyneiden keuhkofunktio kehittyy aikuisena. Joidenkin arvioiden mukaan keskosten keuhkofunktio ei nouse niin korkealle kuin täysiaikaisina syntyneiden.

Kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/16.