Pitkittynyt lantion alueen kipu yleistä kohdunpoistoleikkauksen jälkeen

Tupakointi osoittautui vahvimmaksi ennustekijäksi kivun pitkittymiselle kohdunpoistoleikkauksen jälkeen, toteaa Satu Pokkinen väitöstutkimuksessaan.

Satu Pokkisen väitöstutkimus osoitti, että pitkittynyt leikkauksen jälkeinen kipu on tavallista myös tähystysleikkauksella tai emättimen kautta tehtävän kohdunpoiston jälkeen. Iso osa tästä kivusta on hermoperäistä. Potilaista 26 prosenttia ilmoitti kokevansa kipua vielä kuusi kuukautta tähystysleikkauksella tai emättimen kautta tehtävän kohdunpoiston jälkeen.

Vaikka suurimmalla osalla potilaista kipu oli lievää, kivun pitkittyminen heikensi elämänlaatua. Tupakointi osoittautui vahvimmaksi ennustekijäksi kivun pitkittymiselle kohdunpoistoleikkauksen jälkeen.

Pokkisen mukaan akuutin leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuus vaihteli huomattavasti potilaiden kesken. Nukutusaineen valinnalla ei ollut vaikutusta välittömään leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuuteen, mutta kipu oli vähäisempää tähystystoimenpiteen jälkeen kuin emättimen kautta tehtävän kohdunpoiston jälkeen.

Väitöstutkimuksessa oli mukana 242 potilaasta, joille tehtiin kohdunpoisto tähystystoimenpiteenä tai emättimen kautta hyvänlaatuisista syistä. Potilaat nukutettiin joko kaasulla tai suonensisäisellä nukutusaineella.

Seuranta-aika välittömän leikkauksen jälkeisen kivun osalta oli 20 tuntia. Potilaille lähetettiin kirjekysely kuusi kuukautta kohdunpoiston jälkeen. Kuudelletoista potilaalle tehtiin myös kliininen tutkimus, kun leikkauksesta oli kulunut 10–44 kuukautta.

Pokkinen tähdentää, että tulisi pyrkiä löytämään ennalta ne potilaat, joilla on suurentunut riski kivun pitkittymiseen.

– Kova akuutti kipu on yksi tunnetuista riskitekijöistä kivun pitkittymiselle. Akuutti kipu pitää hoitaa yksilöllisesti eri kivun hoidon keinoja yhdistellen, koska yksilöllinen vaihtelu kivun voimakkuudessa on huomattavaa. Jos kipu pitkittyy, se tulee hoitaa kivun luonteen mukaisesti.

LL Satu Pokkisen väitöskirja Pain after hysterectomy: Some anaesthesiological and surgical aspects (Anestesiologisia ja leikkausteknisiä näkökohtia kohdunpoistoleikkauksen jälkeiseen kipuun) tarkastetaan 18.3.2016 Tampereen yliopistossa.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta