Plastiikkakirurgian mainonta puhuttaa

Maailmalla on herännyt keskustelua plastiikkakirurgisten toimenpiteiden mainonnan ongelmista. Suomen plastiikkakirurgiyhdistyksen puheenjohtajan mukaan kollegiaalinen huomauttaminen Lääkäriliiton ohjeiden vastaisesta mainonnasta on pääsääntöisesti riittänyt. Ongelmana ovat ammattikunnan ulkopuoliset toimijat.

BMJ:n (British Medical Journal) verkkosivuilla on lähiaikoina käyty keskustelua plastiikkakirurgian markkinoinnista ja sen rajoittamisesta. Keskustelu on lähtenyt käyntiin Rooman gynekologikokouksesta, jossa käsiteltiin häpyhuulten kosmeettista korjaamista.

Ranskassa plastiikkakirurgisten toimenpiteiden mainonta on kiellettyä ja Britanniassa mainonnan kieltämistä pohditaan parhaillaan. Suomessa plastiikkakirurgisten toimenpiteiden markkinointia ohjaavat Lääkäriliiton ohjeet.

Liiton ohjeiden mukaan tarjottujen palvelujen tulee olla lääketieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia, eikä markkinoinnilla pidä luoda tarpeetonta terveydenhuoltopalvelujen kysyntää. Suomen plastiikkakirurgiyhdistyksen puheenjohtaja Tarja Niemen mukaan esimerkiksi mainitut häpyhuulten korjausleikkaukset eivät ole sellaisia, joita lääkärin tulisi suositella.

– Plastiikkakirurgiyhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan Lääkäriliiton ohjeita riippumatta siitä, ovatko he liiton jäseniä vai eivät. Jäsentemme mainontaan olemme tarvittaessa puuttuneet ja pääsääntöisesti kollegiaalinen huomauttaminen on riittänyt, Niemi sanoo.

Lääkäriliitto seuraa

Lääkäriliiton markkinoinninvalvontalautakunta seuraa jäsenten markkinoinnin asianmukaisuutta. Valvontalautakunnan puheenjohtajan, toiminnanjohtaja Heikki Pälven mukaan ohjeiden vastaista markkinointia on kovin vähän ja yleensä se tapahtuu vahingossa, jolloin myös liitosta tuleva huomio riittää korjaamaan virheen.

– Ei-jäsenten ohjeiden vastainen markkinointi ohjataan suoraan kuluttajasuojalautakunnalle käsittelyyn. Kuluttajasuojalautakunta on virallinen elin, jolla on mahdollisuus myös sanktioihin, Pälve selventää.

Tarja Niemen mielestä olisi jopa positiivista, jos Lääkäriliiton ohjeiden tyyppiset ohjeet tulisivat lakimuotoon.

– Se voisi suitsia ammattikunnan ulkopuolisten toimijoiden mainontaa ja toimintaa, joihin liitolla tai yhdistyksellä ei ole vaikutusmahdollisuutta.

– Esimerkiksi rintaimplanttiskandaalissa maineenmenetys ja naapurimaassa aiheutetut ongelmat tulevat plastiikkakirurgien hoidettavaksi Suomessa, ja vaikuttaa siltä, ettei alan ylimmillä viranomaistahoillakaan ole halua tai mahdollisuuksia toimia.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.