Potilastiedon arkisto vaatii tehokkaan koulutuksen

Potilastiedon arkisto vaatii tehokkaan koulutuksen Kuva 1 / 1

Kansallisen potilastiedon arkiston käyttöönotto tulee hoitumaan suju­vasti, kun lääkärit kirjaavat tiedot sovituilla tavoilla ja jos potilastieto­järjes­tel­mät eivät teetä lisätyötä, opittiin pilottijakson aikana Kuopiossa.

Kuopion kaupungin asiantuntija­lääkärin Pauli Kuosmasen mukaan koejakson aikana potilastietojärjestelmä teetti lisätyötä sen sijaan, että se olisi tukenut kliinikkoa työssään. 
Aikaa kului yllättävän paljon myös potilaiden informointiin eArkistosta sekä suostumusten pyytämiseen heiltä sen käyttämiseksi. Kuosmanen odottaa, että potilaiden mahdollisuus nähdä omat potilastietonsa tulee toisaalta säästämään aikaa jatkossa.

Hän korostaa, että henkilöstön riittävän perusteellinen ja tehokas koulutus on välttämätön, jotta uudet käytännöt ja ohjelman ominaisuudet tulevat tutuksi.

– Tarvitaan valmiutta uudistaa 
omaa ajattelua siten, että yhteisesti tarvittavat ja sovittavat toimintatavat saadaan toteutumaan. Näin eArkiston käyttöönotosta saadaan ne hyödyt, joita sillä tavoitellaan ja potilasta kos­keva ajantasainen tieto saadaan sinne, missä häntä kulloinkin hoidetaan.

Kolmen kuukauden mittaisen kokeilujakson aikana viidessä yksi­kössä asioi noin 7 500 potilasta, joiden tietoja tallennettiin eArkistoon yhteensä noin 110 000 asiakirjan verran. Kokeiluun osallistui yli sata kliinisen työn tekijää.

Parhaillaan Savossa valmistaudutaan kokeilemaan pilottijakson aikana kerättyjen kokemusten perusteella muokattua potilastietojärjestelmää.

Laki velvoittaa kaikki julkisen terveydenhuollon toimijat liittymään eArkistoon syksyyn 2014 mennessä. Yksityisen on seurattava perässä vuotta myöhemmin.

Juha-Pekka Honkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi