Psykoosilääkkeistä diabetesriski lapsille ja nuorille

Psykoosilääkkeiden käyttö voi moninkertaistaa riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Psykoosilääkkeiden käyttö lisää lasten ja nuorten riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, todetaan JAMA Psychiatry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Riskin havaittiin olevan suurimmillaan vuoden sisällä lääkehoidon aloituksesta ja erityisesti alle 18-vuotiailla.

Tutkimuksessa oli mukana 28 858 lasta ja nuorta (6–24 v), joille oli juuri aloitettu psykoosilääkitys, sekä 14 429 taustatiedoiltaan mahdollisimman vastaavaa verrokkia, joille oli aloitettu muu psykoaktiivinen lääkehoito. Psykoosi- ja muiden lääkkeiden käyttötiedot hankittiin Tennesseen osavaltion Medicaid-arkistosta.

Tutkittavia seurattiin lääkehoidon aloituksesta kahden vuoden ajan tai joko diabetesdiagnoosiin tai johonkin tutkimuksesta poissulkevaan tapahtumaan asti. Seurannan aikana tutkittavista 106 sairastui tyypin 2 diabetekseen ja 21 tyypin 1 diabetekseen.

Useilla psykoosilääkkeillä tiedetään olevan vaikutuksia aineenvaihduntaan: niiden käyttö on yhteydessä painonnousuun, verensokeritason kohoamiseen ja insuliiniresistenssin heikentymiseen. Epidemiologisissa tutkimuksissa on löydetty viitteitä psykoosilääkkeiden käyttöön liittyvästä tyypin 2 diabetesriskistä aikuisilla.

Kumulatiivinen riski

Psykoosilääkkeitä käyttävien lasten ja nuorten riski sairastua tyypin 2 diabetekseen oli kolme kertaa suurempi kuin muita psykoaktiivisia lääkkeitä käyttävillä. Riski oli suurimmillaan vuoden sisällä lääkehoidon aloituksesta ja pysyi suurentuneena vuoden ajan lääkehoidon lopettamisesta.

Lääkehoidon alussa valittu annostus ei vaikuttanut diabetesriskiin merkitsevästi, mutta annostuksella oli kumulatiivinen vaikutus seurannan aikana. Kun klooripromatsiiniekvivalentin kumulatiivinen annos ylitti 100 grammaa, diabetesriski oli jo yli viisinkertainen. 6–17-vuotiailla yli 100 gramman kumulatiivinen annos kasvatti diabetesriskin jopa 7-kertaiseksi.

Tutkimuskohortista 87 % käytti uudempia epätyypillisiä psykoosilääkkeitä. Tulokset olivat hyvin samankaltaisia, kun epätyypillisten psykoosilääkkeiden ja kaikkein yleisimmin käytössä olleen risperidonin käyttäjiä tutkittiin erikseen. Diabetesriski oli suurentunut myös olantsapiinin, ketiapiinin, tsiprasidonin ja aripipratsolin käyttäjillä.

Psykoosilääkkeitä käytetään usein muihin kuin valmisteyhteenvedon mukaisiin tarkoituksiin. Tutkimuksesta oli rajattu pois esimerkiksi skitsofreniasta, orgaanisista psykooseista tai Touretten syndroomasta kärsivät potilaat, joille psykoosilääkkeet ovat ainoa suositeltu lääkehoito.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.