Psykoosisairaudet yhteydessä epävakaisiin työuriin

Skitsofreniaa ja muita psykooseja sairastavat henkilöt sijoittuvat selvästi keskimääräistä useammin työttömyyttä ja osa-aikatöitä sisältäville urapoluille, osoittaa Oulun yliopiston tuore tutkimus.

Psykooseihin sairastuneiden henkilöiden urapolut eroavat merkittävästi verrokkiväestöstä.
Max
Psykooseihin sairastuneiden henkilöiden urapolut eroavat merkittävästi verrokkiväestöstä.

Oulun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, miten psykoosia sairastavat henkilöt sijoittuvat erilaisille työurapoluille 16–45-ikävuosien välillä.

Tutkimuksessa tunnistettiin sekä miehillä että naisilla viisi erilaista työurapolkua väestötasolla. Tulosten perusteella 75 % skitsofreniaa sairastavista ja puolet muita psykooseja sairastavista henkilöistä sijoittui epävakaalle urapolulle, jossa työttömyys ja osa-aikaiset työt ovat olleet yleisiä koko 30-vuotisen tutkimusjakson ajan.

Psykooseihin sairastuneiden henkilöiden urapolut erosivat merkittävästi verrokkiväestöstä. Verrokkiväestössä epävakaan työurapolun kategoriaan kuului vain 10 % miehistä ja 20 % naisista.

Tutkimusaineistona käytettiin vuoden 1966 Pohjois-Suomen syntymäkohorttia ja erityisesti sen 46-vuotiskyselyn tuloksia, jotka koostuivat 6613 henkilön vastauksista. Sairaustiedot kerättiin pitkittäisistä rekisteriaineistoista. Tutkittavia pyydettiin kertomaan roolistaan opiskelijana, kokoaikaisessa palkkatyössä, osa-aikatyössä, yrittäjänä, työttömänä ja perhe- tai muulla vapaalla ikävuosina 16–45.

– Vastaavat, usean vuosikymmenen käsittävät aineistot ovat kansainvälisesti harvassa. Aineistomme tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia psykoosisairauksien ammatillisia seuraamuksia pitkittäistutkimuksen muodossa, väitöskirjatutkija Tuomas Majuri kertoo Oulun yliopiston tiedotteessa .

Psykoosisairaudet puhkeavat tyypillisesti jo nuorella iällä.

– Työkyvyttömyyseläkkeeltä työmarkkinoille palaaminen on mahdollista psykoosisairauksissa. Nyt löydetyt havainnot korostavat tarvetta kehittää ja soveltaa työmarkkinoille sitoutumista parantavia toimia jo psykoosisairauksien varhaisessa vaiheessa, Majuri sanoo.

Tutkimus on julkaistu Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology -lehdessä. Tutkimusjulkaisu: Majuri T, Alakokkare A-E, Haapea M, Nordström T, Miettunen J, Jääskeläinen E, Ala-Mursula L. Employment trajectories until midlife in schizophrenia and other psychoses – the Northern Finland Birth Cohort 1966 (2022). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Published online 07 July 2022. https://doi.org/10.1007/s00127-022-02327-6

Sari Kosonen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.